BIRODI: Neistine i etikete u dokumentu na memorandumu i sa pečatom REM-a!

BIRODI: Neistine i etikete u dokumentu na memorandumu i sa pečatom REM-a!

Nakon BIRODI inicijative da REM bude predvodnik u sprečavanju regionalnog prelivanja izbornih kampanja, iz država u kojima se izbori ne održavaju
u države u kojima se izbori održavaju čime se zaobilazi izborno i medijsko zakonodavstvo što za posledicu ima urušavanje integriteta izbora, predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), Olivera Zekić je u dopisu BIRODI-u

iznela kako neistine, odnosno ponovila etikete koje se tiču zdravstvenog stanja Zorana Gavrilovića, izvršnog direktora BIRODI-a.

U odgovoru na dopis, predsednica Saveta REM-a je iznela neistinu da je BIRODI tražio da REM monitoriše medije u Crnoj Gori. Da podvučemo, BIRODI je tražio da REM monitoriše izveštavanje pružaoce medijskih usluga u Srbiji, kada u prilozima i emisijama pružaoci medijskih usluga imaju aktere iz Crne Gore, koji pričaju ili su posredno pomenuti na temu predsedničkih izbora u Crnoj Gori.

BIRODI predlog ima osnov govori izveštaj Agencije za elektronske medije Crne Gore u kojem se kaže:
Zabilježeno je plaćeno političko oglašavanje u okviru programa Televizije Pink M, koja je u nadležnosti regulatornog organa Republike Srbije. Političko oglašavanje u okviru programa emitera koji nijesu registrovani u Crnoj Gori umanjuje djelotvornost mehanizama regulacije izbornih kampanja uspostavljenih na nivou države.

Pravni osnov za ovu inicijativu prema REM-u čine član 24 Zakona o elektronskim medijima i član 7 stav 3 Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji .

Međutim, vapaj BIRODI-a je bio uzaludan, a otpor promenama na nivou REM-a je ostao dosledan, kao i iznošenje etiketa u formi „kvazi dijagnoza“, kojim je Olivera Zekić sa pozicije predsednice Saveta REM-a, a u ulozi nadripsihologa ponovo prekršila Zakon o obavljanju psihološke delatnosti.
Zabrinjavajuća je činjenica da se i neistina i etiketa se nalaze na dokumetnu REM-a, koji liči na loše PR saopštenje je potpisano i pečatirano od strane, Olivere Zekić kao predsednice Saveta REM-a.

BIRODI poziva Savet REM-a da na prvom narednom sastanku donese bilo koju odluku da li je ovo i prethodno „etiketiranje“ Zorana Gavrilovića u skladu sa Kodeksom ponašanja članova Saveta REM-a i to javno objave.

Share this post


Pretraži