Predlog kriterijuma za izbor predstavnika novinara u Odboru Agencije za borbu protiv korupcije

Predlog kriterijuma za izbor predstavnika novinara u Odboru Agencije za borbu protiv korupcije

Imajući u vidu da prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije  (član 9, tačka 9) člana Odbora Agencije predlažu udruženja novinara u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora, a imajući u vidu da to nije urađeno i da postoje nesuglasice oko načina postizanja dogovora, Koalicija za integritet poziva sva udruženja novinara da učine dodatan napor i izaberu svog predstavnika u ovom antikorupcijskom telu i na taj način doprinesu njegovom integritetu ali i integritetu borbe protiv korupcije u Srbiji.
Zato kao Koalicija predlažemo, a i spremni smo da pomognemo, da udruženja novinara svog kandidata izaberu u postupku koji bi bio baziran na procedure u čijem središtu bi bili jasno definisani kriterijumi izbora budućeg predstavnika novinarske zajednice u Odboru Agencije za borbu protiv korupcije.
Kao koalicija koja je posvećena izgradnji profesionalnog i institucionalnog integriteta predležemo da se među kriterijumima za izbor nađu:
•        Doprinos unapređenju integriteta u oblasti medija kroz javni angažman
•        Doprinos u unapređenju integriteta medijske profesije kroz javni angažman
•        Doprinos borbi protiv korupcije u društvu
•        Doprinos borbu protiv korupcije u sferi medija
•        Doprinos otkrivanju slučajeva korupcije kao novinar
•        Doprinos podršći i zaštiti uzbunjivača kao novinar
•   Neučestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata koji doprinose narušavanju integriteta medija i cenzure
•   Neučestvovanje u postupcima/događajima u kojima su se kršila prava novinara
•   Poštovanje Etičkog kodeksa novinara Srbije
•  Ne učestvovanje u slučajevima korupcije na način da se dovodi u pitanje njegov integritet
• Da se članstvom u Odboru Agencije ne stvori mogućnost sukoba interesa i kumulacije funkcija na nivou profesije, medija i medijske zajednice
Koristeći pozitivnu praksu pri konstituisanju Lokalnog antikorupcijskog forma Niš, predlažemo da se sva udruženja sastanu i izaberu Komisiju za izbor člana Odbora Agencije koja bi raspisala i sprovela konkurs po unapred definisanim kriterijumima od te iste Komsije. Način predlaganja i formu predlagačke izjave bi takodje definisala Komisija.Uspešno izabran član Odbora Agencije bi bio ne samo od pomoći samoj Agenciji. već i integritetu same novinarske profesije..
U Beogradu, 28.07.2015.

Share this post


Pretraži