BIRODI: Pozivamo mandatara za sastav Vlade Republike Srbije, Miloša Vučevića, da podnese ostavku na mesto predsednika Srpske napredne stranke ili nekom drugome ustupi mesto mandatara za sastav Vlade!

BIRODI: Pozivamo mandatara za sastav Vlade Republike Srbije, Miloša Vučevića, da podnese ostavku na mesto predsednika Srpske napredne stranke ili nekom drugome ustupi mesto mandatara za sastav Vlade!

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva mandatara za sastav Vlade Republike Srbije, Miloša Vučevića, da skladno članu 6 Ustavu Republike Srbije, odnosno članovima 41 i 40 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije,
koji regulišu sukob interesa javnih funkcionera podnese ostavku na mesto predsednika Srpske napredne stranke ili ustupi mesto mandatara nekome drugom i time izbegne da tokom svog mandata istovremeno vrši funkciju (predsednik Vlade Republike Srbije) i funkciju predsednika političke stranke (Srpske napredne stranke), koja je izraz njegovih privatnih interesa, što je samo po sebi sukob interesa.

Biro za društvena istraživanja se zalaže za dosledno poštovanje člana 6 Ustava Republike Srbije, prema kojem nijedan pripadnik izvršne i zakonodavne vlast ne bi trebalo da bude partijski funkcioner na republičkom i pokrajinskom nivou dok obavlja javnu funkciju. Doslednom primenom člana 6 Ustava Republike Srbije, uz izmene Ustava u delu sukoba interesa koji se odnosi na predsednika Republike (član 115), napravila bi se jasna granica između države i partije i stvorio efikasan sistem za borbu protiv korupcije u državi koja ima sistemsku korupciju.

Zato pozivamo Miloša Vučevića da uđe u istoriju kao prvi premijer Srbije od donošenja Ustava Srbije 2006. godine, kada je uveden sukoba interesa kao ustavna kategorija, koji je poštovao ustavni i zakonski okvir, koji reguliše oblast sukoba interesa. Time bi se uspostavila praksa da premijer Srbije bude javni funkcioner, tj. premijer u službi javnog interesa, a ne i partijski funkcioner u funkciji partijskog interesa stranke čiji predsednik.

 

Share this post


Pretraži