Predlog Lokalnog plana za borbu protiv korupcije za opštinu Bor

Predlog Lokalnog plana za borbu protiv korupcije za opštinu Bor

BOR –  Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije juče je opštinskom Veću u Boru predala nacrt i pregled planova i mera na polju sprečavanja prostora za slučajeve korupcije na lokalnom nivou.    

 

„Čekamo usvajanje konacČnog Predloga Lokalnog plana za borbu protiv korupcije za opštinu Bor, nakon čega bi taj dokument trebao biti razmotren na sednici Opštinskog Veća, usvojen i prosleđen na izjašnjavanje odbornicima Skupštine opštine Bor“ rekao je za IST Media lokalni koordinator, Zoran Andrejić.   Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Multietnički centar za razvoj regije „Dunav 21“ iz Bora, na početku procesa su odredili četiri fokus grupe i održali radne sastanke sa svim zainteresovanim akterima – predstavnicima udruženja gradana, medija, lokalnih privrednika, sindikata i političkih stranaka koji su se odazvali pozivu za ucešce u procesu.

 

Izvor: http://www.istmedia.rs/predlog-lokalnog-plana-za-borbu-protiv-korupcije-za-opstinu-bor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=predlog-lokalnog-plana-za-borbu-protiv-korupcije-za-opstinu-bor

Share this post


Pretraži