Promocija Vučića i vlasti, negativizacija levoliberalne i cenzura desne opozicije

Promocija Vučića i vlasti, negativizacija levoliberalne i cenzura desne opozicije

Biro za društvena istraživanja je sproveo monitoring izveštavanja u centralnim informativnim emisijama televizija sa nacionlnim pokrivanjem i N1 od 1.9. do 15.10 2023.
Od ukupno analiziranih 50 sati 21 minut i 24 sekunde, 39% vremena odnosno 19 sati 35 minuta i 55 sekundi je zauzeo predsednik Republike, Aleksandar Vučić. To ga čini predominantim akterom. Na drugom mestu po zastupljenosti bila je Vlada Republike Srbije sa 17%, tj. 8:26:05.
Stranke koje čine Vladu Republike Srbije bile su zastupljene sa 3% (1:20:50). Levo-liberalna opozicija u monitorisanim dnevnicima je bila zastupljena sa 5%, tj. 2:42:44. Stranke desne opozicije su u dobile 8 minuta i 6 sekundi, što je manje od 1% ukupno posmatranog vremena. Ostalih 32% vremena u analiziranim dnevnicima bilo je posvećeno ostalim akterima.
Posmatrano po televizijama Aleksandar Vučić je bio dominant akter u dnevniku TV Pink (57% ukupno monitorisanog vremena na Pinku) i TV B92 (54% 57% ukupno monitorisanog vremena na B92).
Vlada Republike Srbije je najviše bila zastupljena u dnevniku TV Happy (37,2% ukupno monitorisanog vremena na Happy).
Stranke vlasti (12% ukupno monitorisanog vremena na N1) i levo-liberalne opozicije (15% ukupno monitorisanog vremena na N1) su bile najzastupljenije u centralnom dnevnku N1, dok je desna opozicija je bila najzastupljenija u dnevniku televiziji Happy sa 0,7% ukupno monitorisanog vremena.
Posmatrajući ton izveštavanja po navedenim akterima, predsednik Republike Srbije je predstavljen na izrazito pozitivan način. Naime, on je od ukupnog vremena u svim dnevnicima imao 88% pozitivnog vremena, dok je Vlada Republike Srbije dobila 76,6% pozitivnog vremena.
Zbirno gledano stranke vlasti su u analiziranim dnevnicima predstavljene pozitivnog (40,4%) i neutralnog (40,3%) vremena.
Levo-liberalna opozicija je predstavljena sa 45% negativnog, odnosno 31% neutralnog vremena, dok je desna opozicija predstavljena sa 49,2% neutralnog i 38% negativnog vremena u monitorisanim dnevnicima.
Gledajući rezultate po televizijama na RTS-u predsednik Republike je bio predstavljen sa skoro ¾ pozitinog vremena, dok je Vlada Republike Srbije predstavljena sa 67,9.
Stranke vlasti i opozcije su predstavljena značajno manje i na dominantno neutralan način.
U dnevniku televizije Pink, predsednik Republike je bio predstavljen sa rekordnih 98,9% pozitivnog vremena, Vlada Srbije sa 90,8% pozitivnog vremana, a stranke vlasti sa 90,2% pozitivnog vremena. S druge strane stranke desnice su bile potpuno negativno predstavljena sa 100% negativnog vremena, dok je levo-liberalni deo opozicije takođe bio izrazito negativno predstavljen sa 96,2% negativnog vremena.
Isti način izveštavanja je konstatovan i na TV Prva i B92 uz razliku da stranke desnice nisu bile predstavljene u dnevnicima na ova dva kanala.
Nasuprot Pinku, B92 i Prvoj, gde su vlast i vladajuće stranke pozitivno predstavljene, a levo-liberalna opozicija negativno, desna opozicija je predstavljena malo ali na pozitivan način.
Što se tiče dnevnika televizije N1, predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić je u posmatranim dnevnicima bio pre sveega predstavljen negativno (47,7%) i neutralno (40,8%) uz 11,5% pozitivnog vremena.
Vlada Srbije u dnevnicima N1 je dominantno predstavljena neutralno (47,6%) i negativno (31,3%).
Stranke koje čine Vladu Srbije su dominantno predstavljene neutralno (47,9%) i negativno (45,3%).
Stranke levo-liberalne opozicije u dnevnicima N1 u imale 54,4% pozitivnog vremena, odnosno 45,6% neutralnog, dok je desna opozicija predstavlja sa 100% neutralnog vremena u dnevnicima N1.

Share this post


Pretraži