REM dostavio BIRODI-u elaborate televizija sa nacionalnim pokrivanjem

REM dostavio BIRODI-u elaborate televizija sa nacionalnim pokrivanjem

Biro za društvena istraživanja – BIRODI se 5. maja sa zahtevom po slobodnom pristupu informacijama obratio Regulatornom telu za elektronske medije tražeći da mu se dostave
elaborati i izveštaji o ispunjavanju elaborata od strane televizija sa nacionalnim pokrivanjem. Za razliku od izveštaja o ispunjenosti elaborata televizija sa nacionalnim pokrivanje u odgovoru predsednice Saveta REM-a, Olivere Zekić je navedeno da REM BIRODI-u dostavlja:

Programski elaborat TV Pink

Programski elaborat TV Nacionalna TV Happy

Programski elaborat TV Prva

Programski elaborat TV B92

Dostavljeni elaborati će biti korišćeni za BIRODI monitoring poštovanja preuzetih obaveza televizija sa nacionalnim pokrivanjem.
Pozivamo REM da javno objave elaborate svih pružalaca medijskih usluga u Srbiji za koje postoje zakonom predviđeni uslovi na zasebnoj stranici REM-a.
Takođe, pozivamo REM da ispoštuje odluku Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, te u mašinski čitljiom formatu preko Vladinog portala otvorenih podataka dostavi javnosti podatke o monitorinzima pružalaca medijskih usluga.  Neadekvatna tehnička rešenja u programu za obradu i analizu podataka dobijenih iz monitoringa pružalaca medijskih usluga i ugovorom preuzete obaveze REM-a u odnosu na firmu koja je autor programa za obradu i analizu pružalaca medijskih usluga ne mogu biti razlog za uskraćivanje prava građana definisanih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Share this post


Pretraži