BIRODI: 16 gradonačenika/ca i 90 predsednika/ca na Crnoj listi BIRODI-a zbog ne neusvajanja lokalnih antikorupcijskih planova i neosnivanja lokalnih antikorupcijskih tela

BIRODI: 16 gradonačenika/ca i 90 predsednika/ca na Crnoj listi BIRODI-a zbog ne neusvajanja lokalnih antikorupcijskih planova i neosnivanja lokalnih antikorupcijskih tela

Srbija se samoobavezala prvo da do 30.6. 2017, a potom do 31.12.2020. godine da svi gradovi i opštine u Srbiji usvoje lokalne antikorupcijske planove i formira nezavisna antikorucijska tela u okviru Akcionog plana za Poglavljle 23, mera  broj 2.2.10.31. Do sada je svoju obavezu u potpunosti ispunilo 12 gradova od 28, odnoso 55 od 145 opština.
Biro za društvena istraživanja, na čiju inicijativu 2012. je Srbija počela da uspostavlja sistem za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, je uspostavio Crnu listu gradonačelnika/ca i predsednika/ca opština čiji gradovi i opštine nisu uspostavile antikorupcijski mehanizam. Crna lista je instrument monitoringa, ali i javnog ukazivanja na odgovornost lokalnih funkcionera.
Pozivamo odbornike u skupštinama gradova i opština da ne budu saučesnici u zarobljavanju gradova i opština i pokrenu postupke smene predsednika/ca i gradonačelnika/ca.
Takođe, pozivamo predsednika Republike koji je na vlast 2012. godine došao sa politikom nulte toleracije prema korupciji da iskoristi svoj autoritet predsednika Republike i stranke, koji je učestvovao u predizbornom kadriranju na lokalu da preuzme odgovornost i inicira smenu članova stranke, koji sa pozicija gradonačelnika i predsednika opština opstruiraju borbu protiv korucije i integraciju Srbije u EU.
Među onima koji to čine su: gradonačenik glavnog Beograda Zoran Radojčić, gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovska, koja je bila članica Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš, predsednik opštine Ub Darko Glišić, koji je predsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ne usvaja odluku o izboru Pokrajnskog antikorupcijskog tela, kojima bi Vojvodina dobila svoje antikorupcijsko telo, a čiji su članovi već selektirani i čekaju imenovanje od Skupštine dve godine.
Dvoje lokalnih funkcionera, Dušanka Golubović kao gradonačelnica Sombora i Nenad Antić kao zamenik gradonačelnika Vranja, koji su se istakli u naporima, pre svega kroz saradnju sa USAID Srbija, da Sombor i Vranje dobiju lokalne antikorupcijske mehanizme, više nisu na navedenim pozicijama, već su na nižim.
Crna lista je u prilogu.

Crna lista predsednika opština i gradonačelnika za prvi kvartal 2022. godine

Share this post


Pretraži