Sprovođenje Briselskog sporazuma i EU integracije Srbije – predstavljanje nalaza monitoringa

Sprovođenje Briselskog sporazuma i EU integracije Srbije – predstavljanje nalaza monitoringa

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je tokom 2014. godine uz podršku Fondacije za otvoreno društvo prikupljao informacije o aktivnostima na sprovođenju Briselskog sporazuma od strane Republike Srbije u sledećim oblastima: bezbednost, obrazovanje, pravosuđe, lokalna uprava i uspostavljanje Zajednice opština. Primena Sporazuma u svim navedenim oblastima je ocenjena kroz sledeće indikatore: transparentnost, zakonitost, efikasnost, efektivnost, problemi u primeni i posledice (ne)primene.

 

Tim povodom u utorak 3. februara 2015 .godine od 11h do 13h u Velikoj sali Medija centra Fondacija za otvoreno društvo i BIRODI održaće konferenciju „Sprovođenje Briselskog sporazuma i EU integracije Srbije“.

 

Predstavljanje glavnih nalaza monitoringa na ovoj konferenciji biće povod za diskusiju o realizaciji Briselskog sporazuma i značaja istog u kontekstu EU integracija Srbije, a u svetlu predstojećeg nastavka pregovora između Beograda i Prištine koji je zakazan za 9.februar tekuće godine. Ovom prilikom će biti predstavljeni i rezultati istraživanja (deo koji se odnosi na Briselski sporazum) „Šta misle Srbi na severu Kosova? Mozaik nade, izazova i očekivanja” koje je sproveo Ipsos Stratedžik marketing u prvoj polovini 2014.godine, kao i rezultati    „Istraživanja društvenog, političkog i ekonomskog života na severu Kosova“ (deo koji se odnosi na Briselski sporazum), a koje su istraživači Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) sproveli tokom septembra 2013. godine za potrebe Foruma za etničke odnose.

 

Na konferenciji će biti predstavljeni:

–       Analiza nalaza monitoringa sprovođenja Briselskog sporazuma od strane Republike Srbije sa zaključcima i preporukama;

–       Rezultati istraživanja iz 2013. i 2014. godine na temu percepcije Briselskog sporazuma od strane građana Severa Kosova.

 

Na Konferenciji će govoriti:

–       Jadranka Jelinčić, Fondacija za otvoreno društvo

–       Pavle Dimitrijević, Biro za društvena istraživanja (BIRODI)

–       Zoran Gavrilović, Biro za društvena istraživanja (BIRODI)

–       Marko Uljarević Ipsos Stratedžik marketing

–       Dušan Janjić, Forum za etničke odnose

 

Po završetku predstavljanja nalaza, uslediće diskusija o sporovođenju Briselskog sporazuma, sa posebnim osvrtom na kontekst procesa pristupanja Srbije EU i nastavka pregovora Beograda i Prištine u Briselu.

 

Poziv za učešće na konferenciji i razgovor na temu sprovođenja Briselskog sporazuma je upućen relevantnim institucijama u Republici Srbiji, organizacijama civilnog društva, pojedincima i grupama koje se bave Kosovom kao temom u svom radu.

Share this post


Pretraži