Unaprediti integritet profesije i medija

Unaprediti integritet profesije i medija

Biro za društvena istraživanja smatra neophodnim da se neselektivno ispitaju sve informacije koje iznese predstavnici/vlasnici u medijskom ratu biltena, koji je  kulminirao poslednjih nekoliko dana.

Biro za društvena istraživanja već četiri godine predstavljajući nalaze svojih monitoringa izveštavanja medija ukazuje na rast biltenizacije medija.

Iznete informacije govore da su naši monitorinzi bili ne samo tačni, već i precizni, jer upravo mediji koji su glavni vinovcnici ovog sukoga, čiji predstavnici iznose dokaze o stanju u sferi medija, su mediji za koje se u monitorng izveštajima koje je BIRODI realizovao  monitorinzima može reći da su bilteni. (TV Pink, Informer i Kurir).

Zahtevamo da Republičko javno tužilaštvo u okviru proaktivnog postupanja neselektivno ispita da li je došlo do kršenja zakona, odnosno da li je u procesu poslovanja medija-učesnika u ratu biltena bilo i elemenata organizovanog kriminala.

Takođe, zahtevamo da nadležni skupštiski Odbor za kulturu i informisanje u okviru nadzorne funkcije, a u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Savetom za borbu protiv korupcije, Regulatornim telom za elektronske medije, NUNS-om i UNS-om skladno svojim nadležnostima provere sve iznete informacije i sačini izveštaj sa kojim će upoznati javnost u Srbiji, nadležno javno tužilaštvo i Evropsku uniju. Rezultat ovog izveštaja treba da budu preporuke koje će inicirati izmene zakonskog i podzakonskog okvira u cilju jačanja integriteta medija, odnosno novinara.

Još jednom upozoravamo na potrebu da se:

•    jasno zakonski definiše šta je mediji,a šta je sredstvo zabave i propagande,

•    ojača mehanizam samoregulacije na nivou novinarske profesije koji doprinose profesionalnom integrietu i

•     uspostavi monitoring medijskih sadržaja koji se finansiraju iz javnih izvora.

Share this post


Pretraži