Zaštita uzbunjivača u Jugoistočnoj Evropi

Zaštita uzbunjivača u Jugoistočnoj Evropi

U periodu od 17. do 19. juna u Sarajevu je održana konferencija „Regionalna antikorupcijska inicijativa“. Ovom prilikom internacionalna organizacija Blueprint for Free Speech prezentovala je izveštaj o zakonodavnom okviru koji se odnosi na prava uzbunjivača, prakse, slučajeve i trendove u oblasti borbe protiv korupcije u 10 zemalja Jugoistočne Evrope, kao jednom od najaktivnijih regiona na svetu kada je reč o kreiranju novih zakona za zaštitu uzbunjivača.

 

Stanje borbe protiv korupcije u Srbiji  na ovoj konferenciji predstavio je Zoran Gavrilović BIRODI.

 

Blueprint for Free Speech izveštaj možete preuzeti ovde: http://rai.mostar360.ba/wp-content/uploads/2015/07/Whistleblower_Protection_in_SEE.pdf

Share this post


Pretraži