Vladimir Milutinović – 2022 – deseta godina „drame“

Vladimir Milutinović – 2022 – deseta godina „drame“

Rezultati monitoringa medija Biroa za društvena istraživanja poslužili su kao osnova za analizu političke komunikacije u medijima. Celokupni tekst analize Vladimira Milutinovića „2022 – deseta godina drame“ možete pogledati na linku 2022 – deseta godina drame.

Share this post


Pretraži