Koalicija za integritet: Netransparentna i neparticipativna javna rasprava o Nacionalnoj antikorupcijskoj strategiji – borba protiv borbe protiv korupcije

Koalicija za integritet: Netransparentna i neparticipativna javna rasprava o Nacionalnoj antikorupcijskoj strategiji – borba protiv borbe protiv korupcije

Кoalicija za integritet, koju čine tri organizacije civilnog društva Biro za društvena istraživanja BIRODI Beograd, Podrinjski antikorupcijski tim PAКT Loznica i Institut za istraživanje korupcije Кareja Pančevo, obaveštava javnost o sledećem:
Ministarstvo pravde pokrenulo je javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protiv korcije u periodu od 2023. – 2028. godine sa pripadajućim Akcionim planom. Javna rasprava traje od 16. avgusta do 5. septembra 2023. godine. Кako je saopšteno na sajtu Ministarstva pravde, pravo učešća u javnoj raspravi imaju državni organi, predstavnici civilnog društva, naučna javnost i druga zainteresovana lica. Tokom javne rasprave održaće se jedan okrugli sto u Beogradu (Palata Srbija) dana 22.8.2023. u 10 časova.
Ministarstvo pravde je obavestilo javnost samo putem sopstvenoog sajta, alli ne i na druge način koji bi garantovali da proces izrade strategije bude transparentan i participativan čime se na direktan način utuče na integritet izrade antikorupcijske strategije, odnosno ovo je još jedan primen korupcije borbe protiv korupcije.
Кoalicija za integrite, smatra da je neprimereno i najmanjoj meri integriteta da se javna rasprava o najvažnijem strateškom dokumentu od nacionalnog značaja za borbu protiv korupcije u Srbiji, održava u vreme kada je pažnja javnosti na minimumu. Takva odluka resornog mininistarstva ide u prilog samo korupciji, a nikako ne borbi protiv nje.
Takođe, smatramo da je samo jedan okrugli sto u Beogradu nedovoljan da bi se pružile iste mogućnosti za učešće u javnoj raspravi i antikorupcijskoj zajednici van Beograd. U tom smislu, najavljujemo da ćemo organizovati nekoliko okruglih stolova u gradovima u kojima budemo obezbedili minimalnu logističku pomoć.
Planiramo i druge alternativne aktivnosti kako bi ukazali da je Predlog navedenog dokumenta od nacionalnog značaja nedostojan naziva „borba protiv korupcije“.

Share this post


Pretraži