Biro za društvena istraživanja zahteva da se utvdi da li su poslanici SNS u statutu zarobljenih!

Biro za društvena istraživanja zahteva da se utvdi da li su poslanici SNS u statutu zarobljenih!

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) zahteva od Agencije za sprečavanje korupcije da shodno svojoj nadležnosti utvrdi da li je su poslanici, koji su članovi Srpske napredne stranke (SNS) izabrani na zakonit način, odnosno da li je prekršen član 40 Zakona o sprečavanju korupcije stav 2 i time stvoren sukob interesa definisan u članom 41 istog zakona.

Naime, ove poslanike je predložio na osnovu kriterijuma koje je sam formulisao prema Statutu SNS-a član 45 stavovi 17 i 18 predložio na za listu „Aleksandar Vučić zajedno možemo sve“, Aleksandar Vučić kao predsednik Srpske napredne stranke. Pored toga, on ih je pomogao u samoj izbornoj kampanji davši svoje ime izbornoj listi SNS-a na kojoj su bili dotični članovi SNS-a, kandidati za poslanike.

Imajući u vidu Ustav Srbije član 118, prema kojem narodni poslanici kontrolišu ustavnost ponašanja predsednika Republike, u slučaju Aleksandra Vučića, jasno je da narodni poslanici se nalaze u zavisnom, tj. zarobljenom položaju od strane predsednika Republike, koji je ujedno i predsednika SNS-a. Njegova moć i značaj za SNS je vidljiva u spotu, koji je SNS počeo da emituje na socijalnim mrežama, a u kojem se dvoje narodnih poslanika i funkcionera SNS-a traži da Aleksadar Vučič ostane na čelu SNS-a.

Istraživanje koja su sprovedeno od strane profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Tanasija Marinkovića, govori da ni u prethodnim sazivima Narodne skupštine članovi-poslanici SNS u najmanje 25 slučajeva kršenja Ustava u oblasti pravosuđa od strane predsednika Republike nisu postupili po članu 118 Ustava Srbije i pokrenili postupak za ocenu ustavnosti postupanja predsednika Republike. Profesor istog fakulteta, dr Miodrag Jovanović, uči  studente kako sve predsednik Republike krši Ustav, dok to ne vide narodni poslanici, a što je plod načina na koji su izabrani i u izbornoj kampanji podržani da postanu narodni poslanici.

Postoje dva rešenje kojima se otklanja ovaj sukob interesa narodnih poslanika. Prvi i racionalniji je  da predsednik Republike, Aleksandar Vućić, podnese ostavku na mesto predsednika SNS-a, drugi da se održe novi izbori za narodne poslanike, a da SNS do novih izbora izmeni član 45 Statuta SNS, kojim se predsedniku stranke daje mogućnost definisanja kriterijuma i pravo predlaganja kandidata za narodne poslanike.

Nakon dvogodišnjeg ukazivanja na ovaj problem, koji se nije našao na listi prioriteta nii vlasti ni opozicije, tokom razgovora o izbornim uslovima uz posredovanje EU parlamenta, BIRODI je na nedavnom sastanku sa predstavnicima Venecijanske komisije povodom praćanje izbornih uslova u Srbiji izneo ovaj slučaj. Odgovor od Agencije za sprečavanje korupcje će biti deo dokumentacije koju će BIRODI dostaviti Venecijanskoj komisiji povodom ovog slučaja.

U prilog ovoj BIRODI inicijativ ide i preporuka GRECO-a da funkcija predsednika Republike bude predmet buduće antikorupcijske strategije.

Share this post


Pretraži