BIRODI: Da li je Srbija postala zatvor u kojem se prava ostvaruju najavom štrajka glađu i obraćanjem međunarodnim institucijama?
24
April
2021

Obaveštavamo javnost u Srbiji da je BIRODI umesto tražene baze podataka u mašinski čitljivom formatu, a ne aplikacije kako to REM piše u svom odgovoru Povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, dobio odgovor REM-a nakon najave štrajka glađu i istovremenog obraćanja Misiji OSCE u Srbiji, Delegaciji EU u Srbiji, predsedništvu Srbije, te NUNS-u i UNS-u.

Naime, REM je po rešenju Poverenika bio u obavezi da do 8. marta BIRODI dostavi bazu sa podacima u mašinski čitljovom formatu, u istom formatu kako je moguće preuzeti sve javne nabavke na sajtu Kancelarije za javne nabavke ili u formatu u kakvom smo od nekadašnje Agencije za privatizaciju dobili podatke o sprovedenim privatizacijama u Srbiji, odnosno u formatu u kojem se nalazi bezbroj baza podataka koje se nalaza na sajtu otvorenih podataka Vlade Republike Srbije.

Umesto toga, što iz neukosti i/ili iz namere da se prikriju podaci, REM već četri godine tvrdi da ne može da nam da aplikaciju i ako to nikada nismo tražili!

Sve vreme tražimo ono što svaka aplikacija ima i što je plod rada institucije, a u ovom slučaju REM-a, to je baza podataka u mašinski čitljivom formatu koju svojim radom pune zaposleni u Službi za nadzor REM-a čime informacije koje se nalaze u bazi su plod rada javne institicije.  To je bio pravni osnov što je posle dve godine Poverenik usvojio našu žalbu i naložio REM-u da nam dostavi tražene, ponavaljamo ne aplikaciju, već podatke u mašinski čitljivom formatu. Argument da aplikacija nema mogućnost “izvoza” podataka u mašinski čitljiv format je samo izgovor za uskraćivanje prava koja su gantovana Ustavom Srbije i Zakonom o slobodnom pristupu infromacijama od javnog značaja i spreči realizacija digitalizacije Vlade Repubilke Srbije.

Ono što nas kao građane Srbije brine je činjenica da je REM svoju obavezu prema Povereniku kao državnom organu izvršio sa zakašnjenjem od 40 dana, tek nakon pretnje štrajkom glađu uz obraćanje OSCE-u, EU Delegaciji, Predsedništvu Srbije i novinarskim udruženjima.

Ako bi neko hteo da kaže da u Srbiji nema vladavine prava, on bi svakako imao argument u činjenicima da Savet REMa-a šest godina radi po nevažećem Statutu, da je REM Povereniku odgovorio van zakonom navedenog roka u slučaju BIRODI-a,  te što u odgovoru koji je dostavio na Rešenje Poverenika praktično naveo da je ugovor između REM-a i firme Informatika iznad Ustava Srbije koji u članu 51 kaže “ Svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom”. Taj zakon je Zakon o slobodnom pristupu informacijama na osnovu kojeg je  Poverenik usvojio BIRODI  žalbu!

Pozivamo Državnu revizorsku instituciju da preispita svrsishodnost javne nabavke programa za analizu i obradu podataka medijskog monitoringa REM-a!

Pozivamo REM da se vrati u pravni sistem Srbije i pokaže da u Srbiji postoji vladavina prava i dostavi nam tražene podatke u mašinski čitljivom formatu!

 

 

 

 

@ 24.04.2021
  • 77 View
  • Komentari su onemoguceni.