Kampanja za lokalne izbore sprovedena u ambijentu suprotnom Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope, Ustavu, zakonu i preporukama ODIHR-a!

Kampanja za lokalne izbore sprovedena u ambijentu suprotnom Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope, Ustavu, zakonu i preporukama ODIHR-a!

Kampanja za lokalne izbore u delu lokalnih samouprava u Srbiji je sprovedena u ambijetu kršenje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope, koja garantuje autonomiju lokanih samouprava u odnosu na više nivoe vlasti. Isto tako tokom izborne kampanje došlo je do narušavanja člana 12 Ustava Republike Srbije, koji takođe lokalnim samoupravama garantuje autonomiju u odnosu na republičku vlasti,  što znači da nosioci javnih funkciia sa republičkog nivoa ne mogu biti učesnici i garanti datih obećanja u izbornoj kampanji.

Nosilac izborne liste okupljene oko Srpske napredne stranke bio je predsednik Republike, što je suprotno članu 111 Ustava Republike Srbiji , članu 1 Zakona o predsedniku Republike i ODIHR preporuci broj 5, kojom se ukazuje na potrebu razdvajanja javnih i partijskih funkcija angažmana za šta je osnov tačka 5.4. OSCE Deklaracije iz Kopenhagena iz 1990. godine.

U poslednje dve nedelje izborne kampanje (13. maj- 27. maj) medijska dominacija vlasti i vladajuće partije u centralnim informativnim emisijama na televizijama sa nacionalim
pokrivanjem i N1 bila je u odnosu 8:1 u korist vlasti.

Vlast (predsednik Republike, predsednik Vlade i predsednica Skupštine) bila je predstavljena izrazito pozitivni i bezgrešno sa 0 negativnih sekundi, čime je prekšen Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga na šta REM nije reagovao, dok je u dnevniku N1 vlasti bila predstavljanja negativno-neutralno.

S druge strane, opozicione liste su u analiziranim dnevnicima su većinski bile ili marginalno predstavljene, odnosno izostavljene ili negativno predstavljene uz retke primere pozitivnog izveštavanja.

Tako su izborne liste opozicije u dnevniku RTS  bile neutralno predstavljene, a u dnevniku Pinka izuzev liste „Za zeleni Beograd, Kada ako ne sada – Dr Dejan Žujović“ koja je bila pozitivno predstavljena, sve opozicione liste su bile negativno predstavljene, ali i stranke koje su zagovarale neizlazak na izbore. U dnevniku televizije Prva pozitivno predstavljene su bile liste „Biram borbu“, lista koju predvodi Narodna stranka i liste „Mi glas iz naroda“, dok u dnevnicima TV Happy i TV 92 izborne liste opozcije nisu bile predstavljene. U dnevniku kablovske televizije N1, izborne liste iz reda opozcije su bile pozitivno predstavljene i to pre svega Biram Beograd – Dobrica Veselinović, odnosno Kreni promeni – Savo Manojlović, dok se o ostalim listama  malo ili nimalo nije izveštavalo. Stranke koje su zagovarale bojkot izbora su predstavljene većinski na neutralan način.

Simulatno prenošenje minitnga izborne liste za lokalne izbore u Novom Sadu, Čačku, Beogradu i Valjevu, koju predvodi predsednik Republike, na preko 20 televizijskih stanica govori o urušenom medijskom pluralizmu u Srbiji, koji je garatovan Zakonom o elektronskim medijima.

Share this post


Pretraži