Rezultati BIRODI monitoringa medija u New York Times-u!

BIRODI

Rezultati BIRODI monitoringa medija u New York Times-u!

U godini kada obeležavamo desetogodišnjicu sprovođenja monitoringa medija, rezultati BIRODI monitoringa medija su predstavljeni u New York Times-u.

O medijima i javnosti u Srbiji sa Andrew Higginsom, šefom dopisništva New York Times za istočnu i centralnu Evropu, pričao je Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istražuvanja (BIRODI). BIRODI je predstavljen kao nezavisna istraživačka grupa. U tekstu, koji se bavi novim formama medijske cenzure u centralnoj i istočnoj Evropi, preneta je ocena Zorana Gavrilovića da je Srbija postala svojevrsni socioološki eksperiment, jer televizije (sa nacionalanim pokrivanjem) svojim pristrasnim izveštavanjem kreiraju javno mmjenje i rezultate izbora.

„Nedavno BIRODI-a istraživanje izveštavanja televizija u Srbiji (na nivou dnevnika) pokazalo je da je u periodu od tri meseca (od 1.9.2021.godine do 30.11.2021.godine), predsednik Vučiću je bio prisutan sa više od 44 sata, od čega 87 odsto pozitivno predstavljen, u poređenju sa tri sata za glavnu opozicionu stranku sa 83 procenta negativnog vremena.

Share this post


Pretraži