BIRODI: Savet REM pokazao da ispunjava želje vlasti, odnosno da ne sme ni da pomene, a kamoli da sankcioniše Pink!

BIRODI: Savet REM pokazao da ispunjava želje vlasti, odnosno da ne sme ni da pomene, a kamoli da sankcioniše Pink!

Četvrti hitan sastanak Saveta REM, koji se desio nakon izjave predsednika Republike o prilozima na TV Pink u kojima je korišćena veštačka inteligencija je još jedan dokaz diskrecionog postupanje Saveta REM-a prilikom odlučivanja kojim će predmetima baviti.
Za razliku od nepostupanja po prijavi podnetoj pre tri ipo meseca za kršenje člana 24 Pravlnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga od strane TV Pink u slučaju pravljenja horoskopske analize K.K., koji je počinio višestruko ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, u slučaju korišćenja veštačke inteligencije od strane Pinka i izjave predsednika Republike da je to neprihvatljivo i da nadležni treba da reaguju do srede, Savet REM-a je u roku koji je dao predsednik napravio hitan sastanak i izdao saopštenje u kojem se Pink ne pominje, umesto da sprovede postupak po službenoj dužnosti skladno članu 3 Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga i utvrdi da li je TV Pink prekšio članove 4, 13, 24, 27 i 29 Pravlnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.
Izdavanjem saopštenja umesto  donošenja odluke da li je Prekšio neki zakon ili podzakonski akt u nadležnosti REM-a, Savet REM-a je prekšio član 24 Zakona o elektronskim medijima u kojem se jasno kaže „U sprovođenju kontrole iz stava 1. ovog člana Regulator je dužan da se posebno stara o tome da pružaoci medijskih usluga poštuju obaveze koje se odnose na programske sadržaje predviđene ovim zakonom i uslove pod kojima im je dozvola izdata, što se posebno odnosi na vrstu i karakter programa Regulator pred nadležnim sudom ili drugim državnim organom pokreće postupak protiv pružaoca medijske usluge ili odgovornog lica, ako njegovo činjenje ili nečinjenje ima obeležja dela kažnjivog prema zakonu.“
Sve napred navedeno govori da aktuelni sastav Saveta REM-a nije dorastao nadležnostima koje REM ima kao vrhovna vlast u oblasti elektronskih medija.

Share this post


Pretraži