BIRODI: Na osnovu kojeg normativnog akta je predsednik Republike Srbije i SNS-a predložio kandidata za predsednika Narodne skupštine?

BIRODI: Na osnovu kojeg normativnog akta je predsednik Republike Srbije i SNS-a predložio kandidata za predsednika Narodne skupštine?

Na jučerašnjoj konferenciji za štampu Srpske napredne stranke (SNS) na kojoj je govorio Nikola Selaković  saopšteno je da je predsednik Aleksandar Vučić, ne navodeći čega predsednik, predložio Dr Vladimira Orlića za kandidata predsednika Narodne skupštine Republike Srbije (NSRS).

Polazeći od člana 1 Ustava Republike Srbije u kojem piše da je Srbija zasnovana na vladavini prava i član 5 da političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je potčiniti sebi, postavlja se pitanje na osnovu kojeg normativnog akta (statuta stranke, zakona ili ustava) je predsednik Repubike i partije predložio kandidata za predsednika (NSRS)? Da li se pak radi o vanormativnom činu zasnovanom na moći koju Aleksandar Vučić ima na nivou SNS-a.
Statut SNS u članu 45 daje mogućnost predsedniku stranke da formira kriterijume i na osnovu njih predlaže kandidate za odbornike i narodne poslanike. Zakon o predsedniku Republike i Ustav Republike u odgovarajućim članovima ne daju pravo predsedniku Republike na predlaganje predsednika NSRS-a.

Imajući u vidu član 118 Ustava Srbije i obavezu NSRS da se stara o poštovanju Ustava Republike Srbije kao i član 19 Zakona o Narodnoj skupštini Repulbike Srbije prema kojoj predsednik Narodne skupštine predstavlja ovu instituciju, saziva sednice  i utvrđuje predlog dnevnog reda, predsedava sednicama, saziva sastanke kolegijuma Narodne skupštine i predsedava njima, stara se o radu na sednicama kao i o primeni Poslovnika, odnosno stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela Narodne skupštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom, ovakav vanormativni način predlaganja predsednika Narodne skupštine Republike Srbije predstavlja rizik po očuvanje podele vlasti, ali i integritet i predsednika zakonodavnog doma i Narodne skupštinu kao institucije.

BIRODI je ranije ukazao na činjenicu da je predsednik Republike kao predsednik SNS-a shodno ovlašćenjima iz Statuta SNS-a član 45 predložio i u kampanji podržao davanjem imena izbornu listi SNS-a, čiji izabrani poslanici imaju obavezu po članu 118 Ustava Srbije da nadziru ustavnost njegovog postupanja što se prema sprovedenim pravnim istraživanjima ne dešava i daje indicije da postoji fenomen zarobljenih poslanika koji svoju ustavnu obavezu ne vrše i što može biti plod načina njihovog predlaganja i podrške od strane predsednika Repubike, odnosno kršenja člana 40, stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije.

Share this post


Pretraži