BIRODI nadgledao izborni proces u Jevrejskoj opštini Beograd

BIRODI nadgledao izborni proces u Jevrejskoj opštini Beograd

Biro za društvena istraživanja – BIRODI , u svojstvu nezavisnog posmatrača, prisustvovao je  izbornoj skupštini Jevrejskoj opštini Beograd, održanoj 17. marta 2019.

Tom prilikom obavljeno je glasanje za predsednika, članove Veća i Nadzornog odbora JOB.

Prisustvo predstavnika BIRODI-ja regulisano je izjavom o integritetu.kojom je definisano da će Zoran Gavrilović, u ime BIRODI-ja, pomoći Jevrejskoj opštini Beograd u izradi i nadogradnji postojećih akata ove verske organizacije, a koji se odnose na izborni proces, sa posebnim akcentom na integritet čitavog postupka.

Pored navedenog, BIRODI je sproveo monitoring poštovanja usvojenih akata i o tome je izvestioorgane Jevrejske opštine Beograd.

Sve navedene aktivnosti BIRODI je sproveo na volonterskoj osnovi, bez prava da očekuje ili dobije blo kakvu naknadu ili protivuslugu od strane Jevrejske opštine Beograd.

Share this post


Pretraži