BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije da utvrdi da li je predsednik Republike saopštavajući rezultate referenduma prekšio Zakon o sprečavanju korupcije u delu sukoba interesa!

BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije da utvrdi da li je predsednik Republike saopštavajući rezultate referenduma prekšio Zakon o sprečavanju korupcije u delu sukoba interesa!

Polazeći od definicije člana 41 Zakona o sprečavanju korupcije koji glasi:“Sukob interesa je situacija u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije, pozivamo Agenciju za sprečavanje korupcije da utvrdi da li je došlo do kršenja član 40 Zakona o sprečavanju korupcije, stav 1 koji glasi:“Javni funkcioner dužan je da javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije“.
Smatramo da je saopštavanje rezultata referenduma o izmenama Ustava Republike Srbije u delu pravosuđa od strane predsednika Republike (javna funkcija) predstavljenog kao predsednika stranke (funkcija u sferi privatnog interesa) u stranačkim prostorijama, pre nego što je to uradio nadležni državni organ, Republičke izborne komisije (RIK), da se time Predsednik Republike koji je istovremeno i predsednik stranke, se nije pridržavao propisa koji uređuju njegova prava i obaveze kao predsednika Republike (članovi 111 i 112 Ustava Srbije i član 1 Zakonom o predsedniku Republike) čime se nije starao i održao poverenje u instituciju predsednika Republike, kao simbol državnog jedinstva kako piše u Ustavu Republike Srbije (član 111) a ne partijskog predstavljanja.
Ovakvim postupanjem predsednik Republike je stvorio svest i mnjenje da političke stranke mogu neposredno vršiti vlast i potčiniti je sebi, a što je suprotno Ustavu Republike Srbije (član 5 stav 3), čime je ponavljamo urušio poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije kao predsednika Republike, jer je rezultate referenduma umesto RIK-a saopštavao kao predsednik stranke.

U poslednjem intervju RTS-u, predsednik Republike je najavio da će, ako bude izabran za predsendnika Republike Srbije, biti predsednik svih građana, jer će podneti ostavku na mesto predsedika Republike, što znači da je i sam predsednik Republike svestan činjenice da aktuleno obavljanje dve navedene funkcije nije pravno neodrživo sa aspekta sukoba interesa. Na ovu vrstu sukoba interesa je ukazala i posmatračka misija ODIHR-a  ukazujući da se ovakvim ponašanjem predsednika Republike Srbije krši Dokument OSCE-a iz Kopenhagena iz 1990. godine. stav 5.4.

Share this post


Pretraži