BIRODI: RTS i RTV da stupe u razgovor sa Twiterom i publikom

BIRODI: RTS i RTV da stupe u razgovor sa Twiterom i publikom

Biro za društvena istraživanja – BIRODI, shodno članu 6 Zakona o javnim medijskim servisima, a kojim se oni obavezuju na ostvarivanje javnog interesa u medijima „učešćem javnosti u unapređivanju radijskog i televizijskog programa“, poziva predsednike upravnih odbora i programskih saveta da se obrate Twiteru i zatraže detaljnu informaciju o metodologiji i rezultatima monitoringa koji je doveo do ocene da su „Mediji koji sarađuju sa Vladom Srbije“, ali i kako mogu da ukinu tu ocenu i o tome obaveste javnost u Srbiji.
Podsećamo, javni medijski servisi su instrument ostvaruje Ustavom Srbije (član 51) pravo na informisanje.
Iako kao organizacija koja se decenijski bavi monitoringom medija smatramo da je Twiter trebao da da više informacija o metodologiji i rezultatima na osnovu kojih je dao ocene o javnim medijskim servisima u Srbiji, smatramo da je stav iz saopštenja RTS nastavak prakse poricanja i „ljutnje“, kojeg su svedoci i domaće nevladine organizacije koje monitorišu izveštavanje RTS.
Da paradoks bude veći, argumentaciju Twiterove ocene o provladinom stavu RTS-a su u nekoliko navrata dali i sami urednici i novinari RTS-a tvdreći da je obaveza RTS da pre svega „prate rad visokih državnih funkcionera“ što je u suprotnosti sa konceptom javnog medijskog servisa koji je upisan u naš normativni sistem, a u saglasnosti sa prevaziđenim konceptom državne televizije.
Podvačimo, ocena Twitera nije izuzetak već trend u oceni izveštavanja pre svega RTS-a. Promena takvog trenda ocene o izveštavanju RTS-a je u interesu ne samo RTS-a kao javnog medijskog servisa, već pre svega publike radi kojih postoji RTS.
Iz svega navedenog pozivamo oba javna medijska servisa, a posebno RTS, da iniciraju dijalog o svom izveštavanju kako na nivou stručne i profesionalne javnosti, tako i publike u celosti, jer je to njegova zakonska obaveza. Slušanje publike i stručne javnosti je osobina javnog medijskog servisa.

Share this post


Pretraži