Održana II Godišnja konferencija „Gradovi protiv korupcije“

Održana II Godišnja konferencija „Gradovi protiv korupcije“

Biro za društvena istraživanja održao je II Godišnju konferenciju „Gradovi protiv korupcije 2013” na kojoj su predstavljeni Lokalni antikorupcijski planovi i Lokalni antikorupcijski forumi (LAF) u opštinama Ub, Kovačica i Bor, kao i dalji koraci u razvijanju koncepta izrade Lokalnih planova za borbu protiv korupcije i antikorupcijske infrastrukture na lokalnom nivou.

 

Biro za društvena istraživanja je uz pomoć Olof Palme centra – Švedska tokom 2012. i 2013. godine radio na izradi Lokalnih planova za borbu protiv korupcije i formiranju Lokalnih antikorupcijskih foruma u opštinama Bor, Ub, Kovačica i Arilje.

 

Na konferenciji su predstavljeni dosadašnji rezultati rada u navedenim opštinama, kao i pregled trenutne situacije/napretka u realizaciji lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Požegi, Vranju, Bujanovcu, Medveđi, Lebanu. Umrežavanje lokalnih antikorupcijskih foruma (LAF) i antikorupcijskih institucija, prepreke u radu LAF-ova, kao i mesto Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije. U cilju unapređenje društvenog ambijenta za efikasnu borbu protiv korupcije značajna uloga je dodeljena lokalnom nivou, prema tekstu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koja je usvojena u julu ove godine. Akcioni plan za sprovođene sadrži rokove i nadležnosti za izradu Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Srbiji.

 

Konferencija “Gradovi protiv korupcije 2013” okupila je  predstavnike najaktivnijih Lokalnih antikorupcijskih foruma (LAF)  u Srbiji, medija, organizacija civilnog društva usmerenih na  borbu protiv korupcije i antikorupcijskih institucija.

 

Preuzmite pozivno pismo i agendu skupa: Pozivno pismo i agenda skupa – BIRODI konferencija

 

Preuzmite Izveštaj o sprovođenju Lokalnih planova za borbu protiv korupcije 2013: Izvestaj LAF 2013 FINAL

 

Preuzmite ppt prezentaciju Izveštaja: prezentacija LAF 2013

 

Share this post


Pretraži