BIRODI poziva učesnike protesta „Srbija protiv nasilja“ da Izvestaj o radu REM-a dostave predsedniku Republike!

BIRODI poziva učesnike protesta „Srbija protiv nasilja“ da Izvestaj o radu REM-a dostave predsedniku Republike!

Biro za društvena istraživanja je 24. maja na e-mail predsedništva Srbije predstavkegradjana@predsednik.rs dostavio je Izveštaj o radu REM-a.

U izveštaju je izneta argumentacija za smenu članova Saveta REM-a bazirana na međunarodnim analizama, izveštajima REM-a i analizama čiji su autori domaći profesori univerziteta, stručnjaci i organizacije koje se bave temom medijske regulacije.

I pored zahteva da nam se dostavi zavodni broj predstavke do danas zavodni broj predstavke nije dostavljen.

Ovakvim postupanjem predsedništvo pokazuje da nema adekvatne kapacitete za obavljanje administartivnih poslova ili da postoji selektivni pristup u prijemu predstavki ili da je javno izgovoren poziv na dijalog predsednika Republike obmana.

Zbog svega navedenog pozivamo učesnike protesta „Srbija protiv nasilja“ da ili na -email predstavkegradjana@predsednik.rs dostave Izveštaj o radu REM-a, odnosno u štampanoj verziji dostave predsedniku Republike Srbije putem pisarnice, Andrićev venac 1.

Share this post


Pretraži