Umesto proaktovnog REM-a imamo organizovanje sastanaka na kojima predstavnici političkih stranka i medija razgovaraju o primeni medijskih zakona tokom izborne kampanje!

Umesto proaktovnog REM-a imamo organizovanje sastanaka na kojima predstavnici političkih stranka i medija razgovaraju o primeni medijskih zakona tokom izborne kampanje!

Organizovanje sastanka od strane predsednice Narodne skupštine na kojem predstavnici političkih stranka razgovaraju sa predstavnicima pružalaca medijskih usluga o primeni medijskih zakona tokom izbornog perioda predstavlja preuzimanje nadležnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM) od strane političkih stranaka, koja je definisana članom 7 Zakona o elektronskim medijma, a prema kojem se u stavu 9 kaže da REM „sprovodi kontrolu i nadzor nad radom pružalaca medijskih usluga i stara se o doslednoj primeni odredaba ovog zakona“.

Regulatorno telo za elektronske medije je jedino telo nadležno da se stara o primeni Zakona o elektronskim medijima, odnosno da prati i sankcioniše nezakonito postupanje pružalaca medijskih usluga, tj. da svojim upustvom reguliše postupanje pružalaca medijskih
usluga tokom izbornog procesa. Organizovanjem ili pomaganjem da se organizuju sastanci predstavnika političkih partija i predstavnika pružalaca medijskih usluga, a kako bi se regulisalo postupanje emitera tokom izborne kampanje, urušava integritet REM-a.

Ovakva situacija je suprotna preporuci broj 7 Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u kojoj se naglašava potreba proaktivnog postupanja REM-a. Umesto toga imamo da se autokratski model vladanja pokušava da se reformiše partokrataskim model na štetu vladavine prava i integriteta institucija, koji su definisani ustavom i zakonom.

 

Share this post


Pretraži