BIRODI predlozi za unapređenje integriteta izbornog procesa

BIRODI predlozi za unapređenje integriteta izbornog procesa

Biro za društvena istraživanja na osnovu studije „Izborni integritet u Srbiji 2020. godine – između industrije populizma i demokratije“ predlaže sledeće preporuke za unapređenje normativnog i institucionalnog integriteta izbornog procesa i integriteta izborne javnosti:

 • Agencija za sprečavanje korupcije da uradi analizu rizika izbornog zakonodavstva, kao i zakona koji se neposredno odnose na prava i obaveze izbornih aktera i napravi predlog izmena. Ovo se posredno odnosi na usklađenost Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o predsedniku Republike, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o političkim aktivnostima sa članom 6. Ustava Srbije koji reguliše oblast sukoba interesa.
 • Agencija za sprečavanje korupcije da uradi analizu rizika sukoba interesa u slučaju predsednika Srbije, a imajući u vidu član 6. Ustava Srbije, članove 40. i 41. Zakona o sprečavanju korupcije i članove 17. i 18. Statuta Srpske napredne stranke, a u svetlu člana 118. Ustava Srbije.
 • Izmeniti Zakon o sprečavanju korupcije na način da predsednik Republike ne bude izuzet od primene člana 50. kojim se sprečava zloupotreba javnih resursa u partijske svrhe.
 • Agencija za sprečavanje korupcije da u okviru svog plana integriteta reguliše potencijalne sukobe interesa za funkcije direktora, pomoćnika direktora, članove Veća u odnosu na svoje predlagače i političke partije čiji su bili članovi ili su članovi povezana lica
 • Izmeniti Zakon o predsedniku Srbije na način da se doda član kojim bi predsednik Republike po stupanju na funkciju dao ostavku na funkcije u političkoj stranci i o tome obavestio Narodnu skupštinu Srbije.
 • Izmeniti Zakon o sprečavanju korupcije na način da političke stranke moraju da imaju svoj plan integriteta kao instrument etičkog upravljanja i uslov za dobijanje sredstava iz javnih izvora.
 • Izmeniti Zakon o sprečavanju korupcije na način da se utvrdi rok u kojem Agencija za sprečavanje korupcije treba da objavi svoj izveštaj o izborima.
 • Agencija za sprečavanje korupcije da napravi analizu integriteta izbornog procesa na osnovu nalaza posmatračke misije ODIHR-a, i u to uključi svoj izveštaj o izborima.
 • Urediti izbor članova Nadzornog odbora Narodne skupštine Srbije, i to na način da budu jasno definisani procedura kandidovanja i kriterijumi za predlaganje i izbor članova ovog tela, da predlagač ne može predložiti osobu koja je član političke stranke ili je u poslovnim ili nekim drugim odnosima sa političkom strankom, odnosno da je zaposlena ili ima poslovne odnose sa medijima u Srbiji. Promenom zakona urediti da predlagači mogu biti i drugi akteri, kao što su strukovna udruženja, univerziteti, organizacije civilnog društva i grupe građana.
 • Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i poverenica za ravnopravnost da proaktivno deluju tokom izborne kampanje na zaštiti prava građana koja su vezana za izborni proces.
 • Izmenom Zakona o zaštiti uzbunjivača dodatno precizirati zaštitu prava uzbunjivača u izbornom procesu i regulisati ulogu Republičke izborne komisije u procesu realizacije ovog Zakona.
 • Regulatorna agencija za elektronske medije da uspostavi praksu objave podataka monitoringa medija u čitljivom formatu na svojoj internet prezentaciji ili na prezentaciji https://data.gov.rs/
 • Regulatorna agencija za elektronske medije da u okviru svoje metodologije monitoringa izveštavanja emitera uvrsti merenje tonaliteta predstavljenih aktera.
 • Regulatorna agencija za elektronske medije da u skladu sa svojim nadležnostima spreči fenomen “partijskih kamera”.
 • Savet Regulatorne agencije za elektronske medije da napravi analizu izjava članova Saveta i utvrdi da li je dolazilo do kršenja Kodeksa od strane članova Saveta REM-a.
 • Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije da naprave analizu primene Kodeksa novinara Srbije tokom izborne kampanje, da izvrše izmene i unaprede mehanizme monitoringa i sankcionisanja kršenja Kodeksa.
 • Etička tela strukovnih udruženja i komora stručnjaka tokom izbornog procesa da prate sa posebnom pažnjom slučajeve kršenja etičkih kodeksa profesija od strane svojih članova, kao i da stvore uslove za njihovo prijavljivanje.
 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da predloži usvajanje zakona kojim bi se sprečilo delovanje tzv. fabrika botova.

Share this post


Pretraži