Podaci koje je citirao Borko Stefanović u emisiji Utisak nedelje od 20. decembra nisu podaci BIRODI!

BIRODI

Podaci koje je citirao Borko Stefanović u emisiji Utisak nedelje od 20. decembra nisu podaci BIRODI!

Kao organizacija koja je svesna svoje uloge koju ima u Srbiji u oblasti monitoringa medija i želje da očuvamo integritet podataka koje posedujemo dužni smo da objavimo ispravku izjave Borka Stefanovića iz Utiska nedelje od 20.12.2020.godine.

On se tom prilikom pozvao na nalaze koje Biroa za društvena istraživanja nema. Naime, Borko Stefanović je pomenuo kako je na RTS-u tokom izborne kampanje 2012. godine Aleksandar Vučić bio zastupljeniji pet puta više od Dragana Đilasa.

Nalazi monitoringa medija koji su u partnerstvu sproveli BIRODI i slovačka organizacija MEMO 98 za period od 18. mart do 27. aprila 2012. godine govore kako je Aleksandar Vučić, kada se posmatra čisto partijski nivo, zabeležio dvostruko više vremena u odnosu na Dragana Đilasa u centralnom dnevniku RTS. Istovremeno, pomenuta dvojica su bila podjednako zastupljena u centralnom dnevniku RTS ako se pridoda i ono vreme koje je Dragan Đilas zabeležio kao gradonačelnik Beograda.

U prilogu dostavljamo podatke o zastupljenosti Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa na svim posmatranim televizijama.

Naš sumarni zaključak za 2012. godinu je da su SNS i DS bile skoro jednako predstavljene u posmatranim dnevnicima, i kada su pitanju vreme i tonalitet. Njihovo predstavljanje je, po pravilu, imalo nekritički i promotivni predznak, što ih je favorizovalo u odnosu na ostale izborne liste.

Podaci iz svih BIRODI izbornih monitoringa od 2012. godine biće dostupni iza Nove godine na portalu www.mediamonitor.rs.

Share this post


Pretraži