BIRODI predstavlja portal i publikaciju ČISTA POLITIKA

BIRODI predstavlja portal i publikaciju ČISTA POLITIKA

Kao instrument borbe protiv korupcije Biro za društvena istraživanja pokrenuo je portal “Čista politika” (cistapolitika.rs) i izdao publikaciju „Čista politika“ koja je dostupna na adresi: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_tuzilastvu.html .

Portal cistapolitika.rs predstavlja statistički analitičnu bazu podataka o javnim nabavkama, donacijama i sponzorstvima. Prilagođen je najširoj javnosti, zbog čega se jednostavnim pretraživanjem ovog portala mogu identifikovati potencijalne zloupotrebe javnih finansija u nezakonite svrhe, kao i utvrditi sekundarno finansiranje političkih stranaka i koalicija koje je suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti i Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Ovaj istraživački servis mogu koristiti novinari, udruženja građana i druge zainteresovane grupe i pojedinci. Do sada su predstavljeni podaci o javnim nabavkama, sponzorstvima i donacijama iz gradova Kragujevac, Zrenjanin i Požega za periode: 1.1.2011 – 30.4.2011. i od 1.1.2012 – 30.4.2012, dok je planirano da se sa prikupljanjem podataka nastavi kako u navedenim gradovima, tako i u gradu Nišu.

“Čista politika” istovremeno predstavlja realizaciju mera iz usvojenih Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u gradovima Niš, Kragujevac, Zrenjanin i Požega koje za cilj ima jačanje antikorupcijske infrastrukture na lokalnom nivou.

 

Share this post


Pretraži