Grad Zaječar u borbi protiv antikorupcije

Grad Zaječar u borbi protiv antikorupcije

Povodom protesta građana Zaječara zbog očajne ekonomske i društveno-političke situacije u gradu, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ističe da ovi protesti imaju i antikorupcijski karakter. BIRODI podseća da je tokom prošlogodišnjeg monitoringa formiranja antikorupcijskih mehanizama na lokalnom nivou utvrđeno da je lokalna samouprava, bez javne rasprave i učešća drugih aktera, uz obilato „prepisivanje“ tj.plagiranje iz drugih antikorupcijskih planova, usvojila Lokalni antikorupcijski plan.

 

Analizom procesa izrade, kao i samog sadržaja nacrta Lokalnog plana za borbu protiv korupcije grada Zaječara Biro za društvena istraživanja naišao je na narušavanje legitimiteta i legaliteta ovog procesa. Principi integriteta i relevatnosti koji bi trebalo da budu primenjeni pri izadi jednog antikorupcijskog dokumenta nisu ispoštovani. Njihova narušenost se najbolje vidi na primeru plagiranja sadržaja iz drugih planova čiji je autor Biro za društvena istraživanja.

 

Proizvodnja antikorupcijskih dokumenata koja nemaju integritet i relevatnost je poseban vid sprečavanja borbe protiv korupcije, što očigledno prepoznaju i građani kroz život u samom gradu.

 

Pozivamo Grad Zaječar da ukine zabranu okupljanja u centru grada, kao i sramnu taksu od 30.000 dinara na okupljanja građana, kao i da opozove Lokani plan za borbu protiv korupcije, odnosno, ukoliko je usvojen, Lokalni plan za borbu protiv korupcije Grada Zaječara  i pokaže elementarno poštovanje prava građana na izražavanje nezadovoljstva i integritet u borbi protiv korupcije. BIRODI ističe da je navedena taksa na okupljanje građana primer (zlo)upotrebe javnih ovlašćenja u cilju sprečavanja prava građana na izražavanje mišljenja.

 

Share this post


Pretraži