Otvoriti javnu debatu o problemima korupcije u Novom Pazaru

Otvoriti javnu debatu o problemima korupcije u Novom Pazaru

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je uz podršku Misije OEBS u Srbiji sproveo istraživanje javnog mnjenja na temu korupciju i borba protiv korupcije u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu u periodu novembar – decembar 2014.godine.

 

Imajući u vidu da je Akcionim planom za realizaciju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije predviđena izrada lokanih mehanizama za borbu protiv korupcije, što podrazumeva osnivanje nezavisnih tela za borbu protiv korupcije, BIRODI poziva lokalnu samoupravu, ali i organizacije civilnog društva u Novom Pazaru da organizuju otvorenu debatu o problemima korupcije u Novom Pazaru i na taj način „otvore“ za javnost ovu temu za koju, prema nalazima, svi znaju ali jako malo govore.

 

Istraživanje u Novom Pazaru koje je sprovedeno sa 211 ispitanika (u prilogu je prezentacija čitavog istraživanja) je pokazalo:

 

  • Da je za trećinu (31,3%) anketiranih ispitanika korupcija glavni problem u Novom Pazaru. Inače Najveći problem u Novom Pazaru je nezaposlenost koji je navelo 53,6% učesnika istraživanja;

 

  • Kao institucije koje doprinose borbi protiv korupcije pre svih su navedeni: gradonačenik (36,5%), direktori javnih preduzeća čiji je osnivač opština (30,8%), direktori ustanova čiji je osnivač opština (22,3%) i Vlada Srbije (21,8%);

 

  • Da su kao institucije koje doprinose borbi protiv korupcije navedene: Vlada Srbije (35,3%), novinari na lokalnom nivou (21,3%), verska zajednica kojoj pripadam (19,9%), rukovodioci organizacija civilnog društva (18%), tužilaštvo (14,7%);

 

  • Da anketirani građani imaju toleranciju prema koruptivnom ponašanju kada je u pitanju zdravstvo smatrajući da davanje novca i poklona lekarima nije korupcija (61%);

 

  • Inače, koruptivno ponašanje je opravdano ako se tako ostvaruju prava garantovana zakonom, (61,1%), ako je to način da se ostvare prava članova porodice (62,6%);

 

  • Glavni razlozi učešća u korupciji su materijalna korist, to što je koruptivno ponašanje postalo način života, da bi se ojačao društveni uticaj i ugled;

 

  • Glavni razlog prihvatanja korupcije su: to je način da se ostvare prava, nespremnost građana da se bore za svoja prava;

 

  • Kršenje prava građana, negativan uticaj na ekonomski razvoj i manjak poverenja u institucije grada su glavne posledice korupcije u Novom Pazaru;

 

  • Dve trećine ispitanika smatra da je se u Novom Pazaru moguće izboriti sa korupcijom, 13% ne veruje da je moguće izboriti sa korupcijom u ovom gradu, dok petina 21% nema stav;

 

  • Da 73% anektiranih građana smatra da treba da se uspostavi telo na lokalnom nivou koje bi se borilo protiv korupcije, koje bi bilo sastavljeno od članova koji su pošteni, moralni, obrazovani;

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva pre svega Skupštinu grada Novog Pazara da organizuje javno slušanje na temu stanja korupcije i borbe protiv korupcije u ovom gradu. Biro za društvena istraživanja (BIRODI) kao organizacija koja je inicirala stvaranje sistema za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou je spremna da pruži svu potrebnu podršku.

 

Preuzmite ppt prezentaciju glavnih nalaza istraživanja: Korupcija i antikorupcija u Novom Pazaru

 

Share this post


Pretraži