BIRODI: REM da saopšti koje NVO i na koji način ugrožavaju njegovu nezavisnost!

BIRODI: REM da saopšti koje NVO i na koji način ugrožavaju njegovu nezavisnost!

Odluka Saveta Regulatornog tela za elektronske medije da obustavi dalji rad i da za to delimično optuži deo civilnog društva predstavlja ugrožavanje prava koja udruženjima građana garantuje Ustav (pravo na udruživanje član 55 i član 46 pravo slobode govora), kao i prava koja su definisana Zakonom o udruženjima građana.
Umesto iznošenja činjenične osnove i pokretanja eventualnih sudskih postupaka protiv vinovnika, Savet REM-a ponovo stavlja etiketu organizacijama civilnog društva koje koriste pravo da vrše monitoring rada REM-a, odnosno pružalaca medijskih usluga koje REM (ne)monitoriše.
Istraživanja i na osnovu njih sprovedene analize izveštavanja medija, koje organizacije civilnog društva sprovode, su prepoznate kao stručne i profesionalno sprovedene od strane Evropske komisije i ODIHR-a. Dokaz toga je da su ti izveštaji izvor za ocenu izveštavanja pružalaca medijskih usluga tokom izbornih kampanja.
BIRODI je osudio i zatražio hitnu istragu o postavljanju nacističkih simbola na zgradu u kojoj živi član Saveta REM, jer smo kao organizacija predmet etiketiranja predsednice
Saveta REM-a, Olivere Zekić, koja nas naziva paramilitarnim REM-om. Ovakvo ponašanje članovi Saveta, izuzev u neformalnim kontaktima, nikada nisu osudili, ali ni prepoznali kao kršenje Kodeksa članova Saveta REM-a. Pisanje saopštenja i „obustava rada“ nisu deo nadležnosti REM-a shodno Zakonu o elektronskim medijima! Pozivamo Savet REM-a da se vrati sprovođenju svojih nadležnosti ili da podnesu ostavke.

 

Share this post


Pretraži