BIRODI: Tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo predmet REM, sankcioisanje odgovornih u Savetu REM-a je prvi korak u njegovoj reformi!

BIRODI: Tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo predmet REM, sankcioisanje odgovornih u Savetu REM-a je prvi korak u njegovoj reformi!

Nakon što je BIRODI predao Izvestaja o radu REM-a Republičkom javnom tužilaštvu, ovo tužilaštvo je prosledilo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, koje je formiralo predmet KTR 344/23.

Od Javnog tužilaštva za organizovani kriminal obavešteni smo da je imenovan javni tužilac, koji je počeo da postupa u ovom predmetu.

BIRODI će svoj izveštaj dopuniti kako novim dokazima koji ukazuju na kršenje zakona od strane REM-a u svom radu, kao i kršenje sopstvenig kodeksa. Takođe, predložićemo da se saslušaju bivši članovi Saveta REM-a, Slobodan Cvejić i Judita Popović, ali i stručnjaci u oblastima za koje je REM nadležan.

Čitava inicijativa ima za cilj da unapredi integritet rada REM-a kao vrhovne medijske vlasti, a sankcioisanje nepostupanja REM-a u skladu za zakonom je prvi korak u procesu njegove institucionalne i kadrovske reforme, koja se ne završava samo smenama u Savetu REM-a, sankcionisanjem svih onih za koje se utvrdi da su kršili zakone, pravilnike i kodekse u svom radu.

BIRODI je svoj Izveštaj o radu REM-a dostavio i Agenciji za sprečavanje korupcije uz zahtev da se izvrši analiza postojećeg plana integriteta REM, odnosno nalazi do kojih smo došli uzmu u razmatranje u novom ciklusu izrade plana integriteta REM-a.

Share this post


Pretraži