BIRODI saopštenje – Borba protiv korupcije u Nišu – između nade i strepnje

BIRODI saopštenje – Borba protiv korupcije u Nišu – između nade i strepnje

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ističe da je u Nišu, u organizaciji Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) održan prvi javni skup o načinu i problemima u sprovođenju javnih nabavki na lokalnom nivou i slučajevima koji su za javnost sporni u istoriji antikorupcijske borbe u Srbiji, koji je okupio sve relevantne aktere u razmeni mišljenja povodom aktuelne situacije sa sprovođenjem javnih nabavki u Nišu.

 

Navedeni skup predstavlja početak antikorupcijskog dijaloga čija je osnovna vrednosti da su ljudi za koje javnost sumnja da su umešani u korupciju i oni koji to tvrde javno razgovarali i pokazali različita tumačenja važećih propisa. Učesnici u debati su pokazali nizak nivo znanja o borbi protiv korupcije i postojećih pozitivnih propisa koji se na nju odnose. Pozivan utisak sa skupa je da se sa populističkog se prešlo na koliko toliko stručan i konstruktivan dijalog, uočene su procedure koje treba promeniti, kako bi se otklonile mogućnosti za zloupotrebe i „široka tumačenja“ važećih propisa.

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) očekuje da najavljena inicijativa od strane zamenika predsednika Skupštine grada Niša za usaglašavanje lokalnih propisa koji se odnose na borbu protiv korupcije (a pre svega Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Niša) sa postojećom Strategijom za borbu protiv korupcije Republike Srbije nije uvod u novo „gašenje“ Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) i uopšte borbe protiv korupcije, već iskrena želja da se podrži i promoviše antikorupcijska praksa koja je nastala u ovom gradu. Imajući napred rečeno u vidu, BIRODI će u narednom periodu pokušati da uspostavi saradnju sa gradonačelnikom Niša, koji je ujedno i predsednik Stalne konferencije gradova i opština kako bi se primer dobre prakse iz Niša preneo i na druge gradove u Srbiji.

 

Podsećamo da je Lokalni antikorupcijski forum (LAF) u Nišu izabran kroz javni konkurs, kao da je i faze u postupku izbora pratila celokupna javnost preko stranice http://www.ni.rs/laf.html i putem medija koji su prenosili informacije o aktivnostima. Dosadašnji rad LAF-a je prepoznat od strane Agencije za borbu protiv korupcije i drugih antikorupcijskih tela, ali i od strane Gradske uprave koja je kroz niz sastanaka omogućila osnovne uslove za rad članova LAF-a koji na dobrovoljnoj osnovi, bez nadoknade sprovode sve aktivnosti.

 

U narednom periodu, BIRODI će Lokalnom antikorupcijskom forumu (LAF) podneti predloge za zaključke i preporuke, a takođe će i razmotriti načine za podršku u realizovanju preporuka i zaključaka sa održanog skupa u Nišu.

 

 

U Beogradu,  23.10.2014.

Share this post


Pretraži