Ko je sledeći?

Ko je sledeći?

 Pored institucionalnog urušavanja borbe protiv korupcije u Srbiji, koje je konstatovano u Izveštaju o napretku Evropske komisije, borba protiv korupcije doživljava novi izazov oličen u medijskim i fizičkim napadima na borce protiv korupcije, koji ostaju nekažnjeni, a ćutanjem i nepostupanjem nadležnih državnih organa faktički dobijaju njihovu podršku.

 Poslednji napad na Miroslavu Milenović, članicu državnog tela za borbu protiv korupcije, kao i izostanak oglašavanja najviših državnih funkcinera su jasan znak da borba protiv korupcije nema njihovu podršku. Za razliku od perioda pre 2012. godine kada je borba protiv korupcije bila marginalizovana, u poslednje dve godine ona se zloupotrebljava na način da vlast deli borce protiv korupcije na one koje bez ikakvih kriterijuma podržava i promoviše i one koje ne štiti u slučajevima medijske i fizičke odmazde, a i sama pokušava da dovede u pitanje njihov integritet u slučajevima kada su ukazivali na potencijalnu korupciju aktuelne vlasti.

 Za integritet borbe protiv korupcije, pitanje svih pitanja je otkrivanje i sankcionisanje napadača na Ivana Ninića i Miroslavu Milenović kao i jasna i glasna osuda od strane najviših državnih funkcionera, a pre svih premijera Aleksandra Vučiča koji je ujedno na čelu Vladine Komisije za koordinaciju sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

 Nesankcionisanjem napadača na one koji rade za državu na polju borbe protiv korupcije, borba protiv korupcije se obesmišljava, a borci protiv korupcije pretvaraju u glinene golubove.

 

Share this post


Pretraži