Poništiti konkurs SIPRU zbog narušenog integriteta

Poništiti konkurs SIPRU zbog narušenog integriteta

Biro za društvena istraživanja traži od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da poništi konkurs za sprovođenje javne nabavke za istraživanje javnog mnjenja građana Srbije o obrazovanju koje je objavio i sproveo Tim za socijalno uključivanje tokom juna meseca.

 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/konkurs-za-dostavljanje-predloga-projekata-za-ispitivanje-javnog-mnjenja-u-republici-srbiji-o-proceni-stanja-u-obrazovanju/

 

I pored činjenice da je Biro za društvena istraživanja ukazao na netransparentnost i manjak integriteta u procesu sprovođenja konkursa, što je za posledicu imalo nejasnoću ko ima pravo apliciranja, pravno ili fizičko lice, Tim za socijalno uključivanje je sproveo konkurs i time doveo u pitanje integritet ove javne nabavke.

 

Takođe, pozivamo ambasadu Švajcarske kao donatora projekta iz kojeg se finansira istraživanje, da utiče na opozivanje ovog konkursa i doprinese transparentnom i učinkovitom trošenju sredstava poreskih obveznika iz Švajcarske.

 

Biro za društvena istraživanja će nastaviti da istrajava na ovom slučaju, jer je on samo jedan od slučajeva do kojih je smo došli u proteklih pola godine. Istraživanja javnog mnjenja su postala način i mesto raznih zloupotreba i manipulacija što za posledicu ima uništavanje jedne profesije i bitnog instrumenta javnog dijaloga i evalucije javnih politika i institucija. Imajući to u vidu, Biro za društvena istraživanja će od septembra započeti monitoring istraživanja javnog mnjenja čije osnova će biti medjunarodni standardi Svetske asocijacije za istraživanje javnog mnjenja (World Association for Public Opinion Research), a predmet finansiranje posebno iz javnih izvora, tematski okvir, metodološka ispravnost istraživanja na nivou instrumenta i uzorka, odnosno medijska prezentacija istraživanja. Monitoring će biti organizovan u saradnji sa profesionalnim udruženjima profesija iz kojih potiču istraživači javnog mnjenja pre svega sa Društvom psihologa Srbije i Srpskim socioloskim društvom čime navedene aktivnosti nisu usmerene protiv bilo kog aktera/institucije/organizacije, već su deo vrednosti zbog kojih je Biro za društvena istraživanja osnovan a to je sprovođenje istraživanja u skladu sa metodološkim i etičkim standardima struke u korist javnog interesa. Takođe, navednim aktivnostima želimo da iniciramo proces izgradnje profesije – istraživač javnog mnjenja.

 

Zoran Gavrilović, sociolog, direktor programa “Društvo protiv korupcije”

 

Preuzmite dokument koji sadrži prepisku između autora saopštenja i predstavnika Tima za socijalno ukljucivanje povodom spornog Konkursa: Jezik korupcije – prilog korespodencije izmedju BIRODI i Tima za inkluziju

Share this post


Pretraži