Primenom savetovih preporuka i stalnim monitoringom izveštavanja protiv zarobljenih medija i cenzure

Primenom savetovih preporuka i stalnim monitoringom izveštavanja protiv zarobljenih medija i cenzure

Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije pokazuje da medijima u Srbiji upravlja partijsko-javno-fukcionerska oligarhija kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou zajedno sa kripto-preduzetnicima, koji nekažnjivo zloupotrebljavajući javna ovlašćenja i javni novac od medija prave branu razvoju tržišne ekonomije, vladavine prava i izgradnji demokratskih institucija.

 

Nalazi Saveta za borbu protiv korupcije su dali jasnu sliku i objašnjenje mehanizma koji dovodio do nalaza koji su konstatovani i u monitorinzima medija koje Biro za društvena istraživanja sprovodi od 2012. godine, prema kojima su mediji u Srbiji sredstva zabave, političke propagande vlasti i njenih miljenka, odnosno sredstvo žigosanja i javnog odstrela oponenata vlasti. Mediji koji su u Savetovom izveštaju označeni kao “problematični”, su mediji koji su i u monitorinzima Biroa za društvena istraživanja pokazali niži ili nizak integritet izveštavanja na način da su se pretvorili u sredstva propagande ili sredstva žigosanja i javnog odstrela.

 

Zato Biro za društvena istraživanja apeluje na primenu preporuka koje je Savet dao. Pozivamo nadležni skupštinski Odbor za medije i kulturu da inicira javno slušanje o stanju medija u Srbiji, gde bi osnov rasprave bio Savetov izveštaj o medijima. Puko objavljivanje izveštaja o stanju medija bez rasprave, primene predloženih prepuka i monitoringa rezultata primene preporuka je novi vid dezavuisanja i obesmišlljavanja napora da Srbija dobije medijsku scenu koja će biti u funkciji ekonomskog, društvenog i političkog razvoja.

 

Biro za društvena istraživanja se posebno obraća uticajnim međunarodnim akterima, koji takođe snose deo odgovornosti za stanje ovoj oblasti, koji su potrošili značajna sredstava poreskih obveznika drugih država i nešto više od dekade vrema na neuspešno uređenje ove oblasti, da svoj autoritet i uticaj iskoriste za primenu preporuka Saveta, ali i da u svoje programe uvedu podršku aktivnostima koje vode ka uspostavljanju integriteta medija i unapređenju kvaliteta medijskih sadržaja. Podsećamo, ukampanji za izbore u Srbiji u 2014. godini nijedan donator kojem smo se obratili nije imao interes da podrži monitoring medija tokom izborne kampanje.

 

Upozoravomo da će monitoring medija dobiti na značaju sa početkom raspodele sredstava na medijskim konkursima lokalne samouprave i Ministarstva kulture i inforimisanja. Pretpostavljena povećana transparetnost dodele sredstava uspostavljem nezavisnih komisija, bez evaluacije izveštavanja medija koji dobiju sredstva na konkursu, će biti još prilika da se izvrši  zloupotreba u suštini dobre ideje, čime će se produžiti stanje opisano u Savetovom izveštaju.

Share this post


Pretraži