REM još nije sankcionisao Šešeljev govor mržnje prema Draginji Vuksanović Stanković tokom kampanje za predsedničke izbore u Crnoj Gori!

REM još nije sankcionisao Šešeljev govor mržnje prema Draginji Vuksanović Stanković tokom kampanje za predsedničke izbore u Crnoj Gori!

Biro za društvena istraživanja je u okviru monitoringa izveštavanja pružalaca medijskih usluga u nadležnosti REM-a, a tokom
predsedničke kampanje u Crnoj Gori, Regulatornom telu za elektronske medije (REM) dostavio prijavu protiv televizije Happy u okviru čijeg
jutarnjem programa je došlo do povrede člana 27 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.
Naime, Vojislav Šešelj je u svom nastupu uvredljivo govorio o Draginji Vuksanović Stanović učesnici izbora za predsednika Crne Gore.
REM do danas nije doneo odluku po ovoj prijavi.
Upravo iz ovakvih razloga BIRODI je zatražio od REM-a da uspostavi monitoring izveštavanja pružalava medijskih usluga, koji su u njegovoj nadležnosti, tokom kampanje za predsedničke izbore u Crnoj Goru kako mediji iz Srbije koji emituju ili reemituju svoj program u Crnoj Gori ne bih uticali na integritet izbornog procesa u Crnoj Gori.
Odgovor predsednice REM-a na ovo je bio u davanju psihološke dijagnoze direktoru BIRODI-a.
Zabrinjava činjenica da i pored urađenog posla od strane BIRODI-a umesto REM-a, REM nije postupio po podnetoj prijavi!
Nepostupanje REM-a legitimiše govor mržnje kao prihvatljivo ponašanje kako u Srbiji, tako i u država u kojima se emituje ili reemituje program pružalaca medijskih usluga iz Srbije, odnosno nastaje situacija da pružaocima medijskih usluga iz Srbije bude onemogućeno emitovanje programa u drugoj državi u skladu sa Evropskom konvencijom o prekograničnoj televiziji.

Share this post


Pretraži