Rezultati monitoringa medija na temu Briselski pregovori

Rezultati monitoringa medija na temu Briselski pregovori

Izveštavanje medija na temu Briselskog sporazuma karakteriše informativna plitkost, uz potpuno odsustvo aktera koji su protivnici Briselskog sporazuma. Istovremeno, manjka i neposredno prisustvo najvažnijih učesnika u pregovorima sa kosovsko-albanske strane. Saglasno tome, i ovde je propuštena šansa da se razvije medijska kultura dijaloga.

Najviše su zastupljeni državni funkcioneri, čiji je nastup prevashodno promotivnog karaktera. Samim tim, nedostaju sadržaji i pristupi koji omogućavaju prosečnom gledaocu da razume celinu i detalje potpisanih sporazuma u Briselu. Mediji ni približno nisu iskoristili sve ono što je u njihovoj moći da pospeše produktivan i dugoročan dijalog Srba i Albanaca, Beograda i Prištine koji je suštinska pretpostavka za uspešnu primenu dogovorenog u Briselu, ako je su potpisi na dokumentima plod iskrenosti sa obe strane.. Ovakvim izveštavanjem mediji doprinose održavanju stanja ušančenosti, napetosti i nepoverenja čime se legitimizuje stanje (produženog) konfikta

I ovi istraživački nalazi potvrđuju zaključak o dominantno promotivnoj ulozi mediji, tj. o izmeštenosti medija iz njihove glavne funkcije, a to je čuvar javnog interesa u ime (i za račun) građana.

Share this post


Pretraži