BIRODI: REM da uspostavi monitoring izveštavanja pružalaca medijskih usluga povodom predsedničkih izbora u Crnoj Gori!

BIRODI: REM da uspostavi monitoring izveštavanja pružalaca medijskih usluga povodom predsedničkih izbora u Crnoj Gori!

Zalažući se za regionalni pristup u sprečavanju izbornih nepravilnosti i jačanja integriteta izborih procesa, Biro za društvena istraživanja – BIRODI poziva Regulatorno telo za elektronske medije (REM) da skladno članu 24 Zakona o elektronskim medijima u poslednjoj nedelji kampanje za predsedničke izbore u Republici Crnoj Gori i izvesnom drugom krugu uspostavi monitoring izveštavanja pružalaca medijskih usluga shodno obavezama koje proizilaze iz Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (član 7 tačka stav 3).

Uspostavljanjem ovog monitoringa, REM bi preventivno delovao na pružaoce medijskih usluga, koji su pod njegovom jurisdikcijom da bilo kojem kandidatu za predsednika Republike Crne Gore bilo da je neposredno (lično gostovanje ili emitovanjem njegove izjave) ili posredno (izjavom drugog aktera: funkcioneri stranke koji podržavaju kandidata, analitičari ili javni funkcioneri iz Srbije ili/i Crne Gore, uključujući takmace na izborima za predsednika Republike Crne Gore) predstavljen bude doveden u položaj nejednako zastupljenog u programima pružalaca medijskih usluga u Srbiji kada su u pitanju ili/i vreme, odnosno tonalitet predstavljanja (pozitivno ili neutralno ili negativno), ali i kada su u pitanju teme koje (ne)idu u prilog nekom od kandidata za narednog predsednika Republike Crne Gore.

Ovo je prilika da REM bude inicijatot prakse, koja do sada nije postojala u regionu zapadnog Balkana i time doprinose izbornom integritetu na regionalnom nivou. Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, koji je kao obaveza plod članstva Srbije u Savetu Evrope, je način da se spreči prelivanje izborne kampanje među državama Zapadnog Balkana, odnosno spreči vođenje kampanje iz države u kojoj se izbori ne dešavaju u državi u kojoj se izbori dešavaju čime se urušava izborni integritet.

Isti poziv upućujemo, kako Agenciji za sprečavanje korupcije, koja treba da nadzire eventualne (ne)posredne međupartijske saradnje, odnosno trošenja sredstava političkih stranka iz Srbije u Crnoj Gori, tako i Državnu revizorsku instituciju kada je u pitanju trošenje javnih sredstava Srbije u Crnoj Gori, a koja mogu biti u funkciji izborne kampanje nekog od kandidata.

Share this post


Pretraži