Transparetnošću do podrške promenama tokom EU integracija

Transparetnošću do podrške promenama tokom EU integracija

Biro za društvena istraživanja evropske integracije vidi kao suštinski proces za transformaciju Srbije u društvo  koje će počivati na vladavini prava, slobodnoj i društveno odgovornoj ekonomiji, kulturnom pluralizmu, inovativnosti i inivijativnosti, kao i  društvenoj inkluziji svih građana.

Zato smatramo da integritet ovog procesa mora biti na najvišem nivou. To znači da će proces pregovaranja biti transparentan u skladu sa domaćim zakonodavstvom i  dobrom praksom iz država koje su ovaj proces već prošle (npr. Slovenija), kao da će predstavnici države Srbije u procesu pregovaranja biti birani u skladu sa jasnim, adekvatnim i trasparetnim kriterijumima.

Zato pozivamo Vladu Srbije da uokviru proativnog pristupa informacijama od javnog značaja na intenet stranici objavi:

  • Kriterijume za izbog glavnog pregovarača sa EU,
  • Kriterijme za izbor angažovanih pojedinaca u procesu pregovaranja,
  • Spisak angažovanih pojedinaca u procesu pregovaranja,
  • Zapisnike sa sastanka koji se održavaju u okviru pregovaračkog procesa EU,
  • Dokumenta (studije, istraživanja, analize, statističke podatke i dr.) koja kao deo pripremnog materijala koriste angažovani u procesu pregovaranja

Biro za društvena istraživanja će u okviru programa „Monitoring tranzicije“ u koordinaciji sa domaćim nevaldinim oranizacijama, profesionalnim udruženjima, stručnjacima, ali i organizacijama civilnog društva iz država koje su prošle proces integracija u EU, organizovati Alternativni monitoring EU integracija kojim će meriti:

  • Integritet pregovaračkog procesa
  • Kvalitet i kvantitet angažovanih reursa
  • Postignuti rezultate

Uvereni smo da je za uspeh EU integracija i podršku građana promenama koje ovaj proces donosi potrebno je što više transparetnosti, participativnosti, integriteta i rezultata koji su odgovor na potrebe građana. Alternativnim izveštavanjem želimo da track recode na osnovu kojeg će se ceniti napredak Srbije ka članstvu u EU unapredimo na način da bude instrument merenja stvarnih rezultata promena.

Share this post


Pretraži