Zakon o radu – Dogovor elite i kapitalista

Zakon o radu – Dogovor elite i kapitalista

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je da je usvajanje novog Zakona o radu rezultat dogovora političke elite i političkih kapitalista.

A to će za posledicu imati povećanje seobe kvalitetne i mlade radne snage iz Srbije, smanjenje produktivnosti i rast korupcije.

„Predloženi zakon je samo još jedan primer saveza političke elite i nepreduzetničkih/političkih kapitalista potiv preduzetnički orijentisanih građana Srbije, sveta rada, ali i protiv stranih investitora koji nemaju dobre političke veze i dozvolu kapitalista da uđu na tržište Srbije“, saopštio je BIRODI.

Ta organizacija je ocenila da je suštinsko pitanje privrednog razvoja Srbije, demonopolizacija tržišta i dekriminalizacija preduzetništva, što podrazumeva promenu i bolju primenu antimonopolskog zakonodavstva, odnosno ispunjavanje obećanja nove vlasti o donošenju Zakona o poreklu kapitala.

„Predložene izmene Zakona o radu predstavljaju namernu zamenu teza jer predlagač tvrdi da će se time rešiti problem privrednog razvoja i zapošljavanja u Srbiji, dok se istovremeno svesno zanemaruje činjenica da je glavni problem zemlje kriminalizacija i koruptivizacija preduzetništva s jedne, odnosno deindustrijalizacija Srbije sa druge strane“, piše u saopštenju.

Kako je ocenio BIRODI, ta dva faktora onemogućavaju veće i kvalitetnije zapošljavanje, odnosno održiv privredni razvoj.

„Rezultati privatizacije govore da ona nije donela nove tehnologije, novi menadžment, nova tržišta, proizvode i usluge, niti novi odnos između predstavnika sveta rada i sveta kapitala. Dosadašnja tranzicija u privrednom delu se svela na neuspešno nastojanje da se od špekulanata, ratnih profitera i probijača sankcija naprave kapitalisti“, saopštio je BIRODI.

Dodaje se da u tom kontekstu treba posmatrati predložene izmene Zakona o radu kojim država daje „kapitalistima“ mogućnost da nastave eksploataciju i očuvaju svoj monopolski položaj postajući, u suštini, glavna prepreka privrednom razvoju i razvoju zdrave konkurencije.

„U prilog tezi o tom partnerstvu, govori činjenica da su se bivše i aktuelne vlasti sa kapitalistima savetovale i planirale razvoj Srbije, kao i da nadležni državni organi ne sankcionišu kapitaliste zbog neplaćanja poreza i kršenje prava radnika. Posebno brine činjenica da je izostalo procesuranje kapitalista koji su učesnici 24 slučaja privatizacije gde su čak i EU institucije (OLAF) upozorile na postojanje kršenja zakona“, navodi se u saopštenju.

Kako je ocenio Biro za društvena istraživanja, ukoliko se usvoje predložene izmene Zakona o radu, doći će do većeg rada „u fušu“, povećanja konflikta radnika sa vlasnicima kapitala, povećanja seobe kvalitetne i mlade radne snage iz Srbije, smanjenja produktivnosti, kvaliteta proizvoda/usluga i na kraju rasta korupcije.

BIRODI je upozorio da je Zakon o radu još jedan u nizu zakona koji su doneti po hitnoj proceduri, bez prave i organizovane javne rasprave i prilike da „nepartijski“, nezavisni stručnjaci, ali i građani, detaljno analiziraju predložena rešenja.

Share this post


Pretraži