Od danas primena Lokalnog plana za borbu protiv korupcije u opšini Ub

Od danas primena Lokalnog plana za borbu protiv korupcije u opšini Ub

U avgustu 2012.g. Biro za društvena istraživanja, u saradnji sa udruženjem građana Dijalog iz Valjeva, započeo je proces stvaranja uslova za primenu programa “Gradovi protiv korupcije“ u opštini Ub.  U prvoj fazi održane su fokus grupe sa ključnim akterima u lokalnoj zajednici (udruženja građana, sindikati, mediji, političke stranke) nakon čega je formirana radna grupa za izradu Lokalnog plana akcije za borbu protiv korupcije u opštini Ub. Nakon višemesečnog aktivnog rada i javne rasprave, na sednici Skupštine opštine Ub koja je održana 28.06.2013. usvojen je Lokalni plana akcije za borbu protiv korupcije u opštini Ub.

 

Praktična primena Lokalnog plana akcije za borbu protiv korupcije u opštini Ub započela je danas – 12.09.2013.g. kada je na sednici opštinskog veća usvojena odluka o formiranju Lokalnog antikorupcijskog foruma – LAF.

 

LAF Ub predstavlja autonoman institucionalni okvir za kreiranje, realizaciju i praćenje efekata borbe protiv  korupcije na lokalnom nivou. Pored toga, LAF Ub primenjuje i prati sve aktivnosti koje  doprinose realizaciji Lokalnog plana za borbu protiv korupcije u opštini Ub.

 

Lokalni plan za borbu protiv korupcije opštine Ub možete preuzeti ovde: Lokalni-plan-za-borbu-protiv-korupcije-opstine-Ub

Share this post


Pretraži