BIRODI: Izvinjenje profesoru Dr Dobrosavu Milovanoviću, konkurs je i pored naše nenamerne zamene imena sproveden u ambijentu urušenog integriteta!

BIRODI: Izvinjenje profesoru Dr Dobrosavu Milovanoviću, konkurs je i pored naše nenamerne zamene imena sproveden u ambijentu urušenog integriteta!

Biro za društvena istraživanja – BIRODI, kao organizacija koja je razvila i učestovala i realizaciji konkursnog izbora članova lokalnih tela za borbu protiv korupcije, izvinjava se profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Dr Dobrosavu Milovanović, što je njegovo ime stavljeno kao ime javnog tužioca člana Komisije za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu Komisija). Ova nenamerna greška, ne umanjuje činjenicu da je navedeni konkurs sproveden u ambijentu:
– Izostanka jasnih kriterijuma na osnovu koji su izabrani članovi Komisije u Pravilniku Ministarstva pravde, koji reguliše izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije,
– Nejasnoće da li su regulisani i sprečeni potencijalni sukobi interesa članova Komisije i kandidata za izbor direktora Agencije,
– Izostanka promocije konkursa u javnosti kako bi se prijavio adekvatan broj kandidata i kada je u pitanju kvantitet i kvalitet,
– Postojanja sukoba interesa u slučaju člana Komisije iz reda javnih tužilaca, koji je prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije javnih funkcioner
– Postojanja sukoba interesa u slučaju člana Komisije iz reda sudija iako nije bazi javnih funkcionera, a morao bi biti i
– Postojanje ranije donete odluke Visokog saveta sudstva da sudije ne mogu biti članovi komisija za izbor članova lokalnih antikorupcijski tela.
Zbog svega navedenog pozivamo Ministarstvo pravde i Pravosudnu akademiju da ponove navedeni konkurs uz prethodnu doradu Pravilnika koji reguliše proces izbora direktora Agencije za sprečavanje korupcije u čemu smo kao organizacija spremni da pomognemo.

Share this post


Pretraži