(Pred)izbori kao vid demokratizacije
18
February
2021

Partijski sistem u Srbiji u velikoj je meri postao disfunkcionalan, na šta nedvosmisleno ukazuju trendovi apolitičnosti, dezideologizacije i srazmerne političke apstinencije. To za posledicu ima nedovoljnu funkcionalnost političkog sistema, koji se, s jedne, sveo na liderstvo, dok su se, s druge strane, političke stranke dezideologizovale i prvenstveno usmerile na zaštitu ličnih i užegrupnih interesa.
U cilju predupređivanja sve izraženije političke apstinencije, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) podržava inicijativu Skupštine slobodne Srbije da se organizuju (pred)izbori na nivou političkih stranka. Unutarstranački izbori su ključan test demokratičnosti, očigledan pokazatelj kakav će odnos politička stranka imati prema samoj parlamentarnoj demokratiji.

Komplementarnim s prethodnim smatramo i uvođenje zakonske obaveze da sve političke stranke imaju sopstvene planove integriteta, čiji smo model napravili 2014. godine. Pomenuto rešenje je bilo inspiracija Agenciji za sprečavanje korupcije da uobliči svoj model, ali do njegove implementacije ni do danas nije došlo. Ovu promenu podržava 79% učesnika BIRODI istraživanja koje je sprovedeno na nacionalno preprezentativnom uzorku 2019. godine.

Ovo su dva početna i strateška koraka u pravcu reforme partijskog sistema, što predstavlja pretpostavku i za promenu političkog i izbornog sistema. Bez repolitizacije i reideologizacije političkih stranaka, kao i bez jačanja integriteta u i oko političkih stranaka, nemoguće je da se prevaziđe nesporna politička kriza. Važno je imati u vidu da su tekući izborni problemi samo površina duboke necelishodnosti i okrnjene legitimnosti političkog sistema Srbije.

@ 18.02.2021
  • 309 View
  • Komentari su onemoguceni.