BIRODI: Pozivamo REM da pokrene postupak protiv RTS-a zbog kršenja Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga u slučaju izveštavanja o predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću!

BIRODI: Pozivamo REM da pokrene postupak protiv RTS-a zbog kršenja Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga u slučaju izveštavanja o predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću!

Rukovođeni ODIHR preporukama o potrebi unapređenja medijskog izveštavanja i proaktivnog delovanja Regulatornog tela za elektronske medije (REM), Biro za društvena istraživanja
je organizovao monitoring izveštavanja RTS-a tokom centralne informativne emisije u periodu od 23.1. do 23.3. 2024. godine.

Na osnovu dobijenih rezultata monitoringa utvrdili samo da REM-a skladno članu 35 Zakona o elektronskim medijim treba da pokrene postupak protiv RTS-a, jer  je u centralnoj informativnoj emisiji u periodu od 23.1. 2024. godine do 22.2. 2024. godine predsednik Republike bio predstavljen sa 94,9% pozitivnog vremena u okviru 4351 sekunde.  U periodu od 23.2. do 23.3. 2024. godine predsednik Republike je bio prestavljen sa 79,7% pozitivnog vremena od ukupno 4861 sekunde.

Predsednik Republike u dva navedena meseca nije imao nijednu sekundu kritičkog, odnosno negativnog izveštavanja u Dnevniku 2.

Ovakavi nalaz govore da se u dužem vremenskom periodu pri izveštavanju RTS o predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću, krše članovi 4 i 8 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, a da REM ne postupa u skladu sa svojim nadležnostima čime se ne ispunjava ODIHR preporuka o proaktivnom postupanju REM-a.

Share this post


Pretraži