Borba protiv korupcije u Bujanovcu

Borba protiv korupcije u Bujanovcu

Autor: Sanja Stamenković i Zoran Gavrilović – Biro za društvena istraživanja

 

Godina: 2011.

 

Preuzmite analizu: Bujanovac

PPT prezentacija rezultata – Istraživanje stavova građana: Istrazivanje-stavova-gradjana-Bujanovca-o-korupciji

Borba protiv korupcije – inkluzija Roma: Tabele – Istrazivanje korupcija – Bujanovac – Romi

Borba protiv korupcije – razlika u stavovima među polovima – Snežana Đapić: Bujanovac – borba protiv korupcije – razlike u stavovima medju polovima

 

 

Share this post


Pretraži