Dekada otpora borbi protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji – BIRODI pokreće alternativna lokalna tela i planove za borbu protiv korupcije

Dekada otpora borbi protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji – BIRODI pokreće alternativna lokalna tela i planove za borbu protiv korupcije

Povodom deset godina od kada je Biro za društvena istraživanja umesto države počeo da radi na realizaciji obaveze, koja je bila upisana u Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije iz 2005. godine, odnosno preporuci GRECO-a iz 2004. godine za sve ex socijalističke države, naglašavamo da velika većina gradova i opština uz pomoć pasivnog postupanja Agencije za borbu protiv korupcije/sprečavanje korupcije i nadležnog ministarstva za lokalnu samoupravu pruža efikasan otpor uvođenju antikorupcijskih planova i formiranju nezavisnih tela.
Ovaj otpor nije slomila ni činjenica da je borba protiv korupcije postala mera u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (Oblast 3) i Akcionom planu za Poglavlje 23 o čijoj neprimeni izveštava i Evropska komsija u Izveštaju o napretku.
Takođe, otpor nije slomila ni činjenica da su međunarodne agencije Sjedinjenih Američkih Država i Švajcarske kroz programe u Srbiji omogućile podršku lokalnim samoupravama u izradi i primeni antikorupcijskih mehanizama bez kojih nema evropske budućnosti Srbije.
Pokazatelj jačine otpora borbi protiv korupcije na nivou gradova i opština je činjenica da Niš, grad u kojem je nastao model borbe protiv korupcije i Lokalni antikorupcijski forum kao telo, danas nema ni lokalni plan ni antikorupcijsko telo po kojem je bio poznat, iako je aktuelna gradonačenica bivša članica Lokalnog antikorupcijskog tela. Uz rame Nišu je Beograd, koji ne namerava da se pridruži metropolama koje imaju svoj sistem za borbu protiv korupcije (Beč, Berlin, Hamburg, Amsterdam, Antverpen, London, Njujork, Sidnej). Umesto toga tri ipo godine, glavni grad Srbije, odbija da započne izradu plana za borbu protiv korupcije i formira nezavisno telo.
Da sve ne bude crno pobrinuli su se gradovi i opštine Šabac, Sombor, Novi Pazar, Vranje, Malo Crniće, Žabalj, ali i Autonomna pokranija Vojvodina, čiji su članovi tela za borbu protiv korupcije izabrani u procesu koji treba da bude primer, i čije se imenovanje očekuje u Skupštini Vojvodine u prvim mesecima ove godine.
Kako bi sačuvali postojeću praksu i oslobodili Srbiju od korupcije na nivou gradova i opština, BIRODI će u 2021. pokrenti proces izrade alternativih lokalnih antikorupcijskih planova i formiranja alternativnih lokalnih antikorupcijskih tela u gradovima i opštinama u kojima postoji interes civilnog društva, medija, strukovnih organizacija i univerziteta.
Prvi u tom redu će biti grad Beograd.

Share this post


Pretraži