Narodna banka Srbije i v.d. direktor Agencije za sprečavanje korupcije narušili integritet izbora direktora za Agencije sprečavanje!

Narodna banka Srbije i v.d. direktor Agencije za sprečavanje korupcije narušili integritet izbora direktora za Agencije sprečavanje!

Narodna banka Srbije i v.d direktor Agencije za sprečavanje korupcije potpisivanjem „Sporazuma o saradnji u cilju elektronske razmene podataka iz registra podataka koje vodi Narodna banka“ su dodatno urušili integritet izbora direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

Navedenim potpisivanjem sporazuma, čije potpisivanje je pseudo događaj, jer za njim ne postoji vremenska i normativna nužnost već je plod diskrecionog odlučivanja v.d direktora Agencije za sprečavanje korupcije i guvernerke Narodne banke je svojevrsni primer funkcionerske kampanje kandidata za direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Dejana Damnjanovića, sa pozicije v.d. direktora Agencije za sprečavanje korupcije samo 24 časa pre početka rasprave o kandidatima za direktora Agencije za sprečavanje korupcije u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

Ovome treba dodati da će Dejan Damjanović sa pozicije v.d. direktora Agencije predstaviti izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije o sprovođenju Akcionog plana u Poglavlju 23 u delu borbe protiv korupcije čime se stavlja u jednakiji položaj u odnosu na ostale kandidate.

Imajući u vidu da je ovo prvi put da se na ovaj način bira direktor Agencije za sprečavanju korupcije i da se Ministarstvo pravde i Pravosudna akademija nisu snašli, a najbolje ocenjen kandidat, Dejan Damjanović, pokušava da iskoristi svoju funkcionersku prednost sa pozicije v.d. direktora Agencije za sprečavanje korupcije, pozivamo narodne poslanike da neizaberi nijednog od kandidata i tako se stvore normativni uslovi da se konkurs ponovo sprovede.

Share this post


Pretraži