Reagovanje povodom informacije da funkcioneri opštinske uprave u Požegi nisu prijavili imovinu u zakonskom roku

Reagovanje povodom informacije da funkcioneri opštinske uprave u Požegi nisu prijavili imovinu u zakonskom roku

Na osnovu pisanja portala „Pištaljka“ (tekst pod naslovom „Većnici nisu prijavili imovinu“) i uvidom u Registar funkcionera i Registar prijavljene imovine i prihoda funkcionera Agencije za borbu protiv korupcije, utvrđeno je da značajan broj opštinskih funkcionera nije izvršio zakonske obaveze prijave u registar funkcionera i prijave prihoda i imovine, što se prema odredbama Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije može okarakterisati kao krivično delo.

 

Imajući u vidu činjenicu da u Požegi postoji Lokalni antikorupcijski forum (LAF) koji je pre više od godinu dana osnovan sa ciljem da realizuje mere i aktivnosti iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije opštine Požega, Biro za društvena istraživanja poziva LAF Požega da u najhitnijem roku:

 

–       Sazove sastanak Lokalnog antikorupcijskog foruma na temu prijave imovine funkcionera;

–       Utvrdi listu funkcionera koji nisu ispunili zakonsku obavezu;

–       Pismeno obavesti funkcionere Opštinske uprave o zakonskim obavezama i učinjenom prekršaju;

–       Preduzme mere da svi funkcioneri, u koordinaciji i podršku LAF-a, izvrše prijavu u registar funkcionera i prijave imovinu i prihode i o tome obavesti Opšstinsko veće i Skupštinu opštine Požega;

–       Da se na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine Požega u dnevni red uvrsti tačka koja bi za temu imala aktulno stanje borbe protiv korupcije u ovoj opštini u okviru koje bi se razmatrala i odgovornost većnika za kršenje Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije zbog ne prijavljivanja imovine u zakonskom roku i na taj način kao najviši organ vlasti u opštini i u delo sprovede „nulti nivo toleraciji prema korupciji“;

 

Biro za društvena istraživanja će nastaviti da prati rad i delovanje Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) u Požegi i o sprovedenim aktivnostima obavestiti javnost i Agenciju za borbu protiv korupcije. Dosadašnji rezultati AF Požega su predstavljeni u Godišnjem izveštaju o radu lokalnih antikorupcijskih tela za 2012.godinu.

Share this post


Pretraži