REM ne poštuje odluku Poverenika za informacije od zavnog značaja i nedostavlja bazu podataka monitoringa izveštavanja emitera
18
April
2021

Regulatorna agencija za elektronske medije (REM) nije postupila po rešenju Poverenika od informacija od javnog značaja i zastitu podataka o ličnosti, koji je Rešenjem od 3. marta naložio REM-u da u roku od pet dana po prijemu Rešenja, BIRODI-iju dostavi bazu podataka  monitoringa izveštavanja emitera za 2019. godinu na e-meil BIRODI-ija, kao i da u roku od deset dana izvesti o izvršenju svoje obaveze Poverenika.

Neispunjavanjem obaveze koju je Poverenik u svom Rešenju naložio REM-u, ovo telo koje predstavlja vrhovnu vlast u oblasti elektrinskih medija se opredelilo da skriva podatke iz svog monitoringa izveštavanja emitera informacije, koje je Poverenik svojim rešenjem označio kao informacije od javnog značaja, i da za to plaća kazne novcem građana Srbije.

BIRODI daje rok od sedam dana REM-u da svoje postupanje uskladi sa zakonima Srbije i postupi po odluci Poverenika. Nakon isteka tih sedam dana, BIRODI će saopštiti koje će naredne legalne korake preduzeti kako bi REM privoleo da poštuje odluke državnih organa.

 

 

 

@ 18.04.2021
  • 54 View
  • Komentari su onemoguceni.