Održan okrugli sto na temu „Unapređenje integriteta sudova u Srbiji“

Održan okrugli sto na temu „Unapređenje integriteta sudova u Srbiji“

U sredu, 17. septembra, u prostorijama Pravosudne akademije održan je okrugli sto „Unapređenje integriteta sudova u Srbiji” u organizaciji Društva sudija Srbije i Biroa za društvena istraživanja (BIRODI), a uz podršku USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

 

Ovaj okrugli deo je istoimenog projekta Društva sudija Srbije i Biroa za društvena istraživanja, koji je realizovan u okviru USAID projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), usmerenog na analizu procesa donošenja i sprovođenja planova integriteta u sudovima u Srbiji.

 

Stanje integriteta u srpskom pravosuđu i rezultate projekta predstavili su:

  • Miloš Mojsilović, viši savetnik u Odseku za istraživanje i razvoj Agencije za borbu protiv korupcije
  • Omer Hadžiomerović, zamenik predsednika Društva sudija Srbije
  • Snežana Bjelogrlić, zamenik predsednika Upravnog odbora Društva sudija Srbije
  • Zoran Gavrilović, direktor programa Društvo protiv korupcije, BIRODI
  • Jelena Milunović, programska asistentkinja BIRODI

 

Preuzmite ppt prezentaciju glavnih nalaza kvalitativnog istraživanja sprovedenog u okviru projekta i preporuka za unapređenje integriteta sudova u Srbiji: Integritet sudova

Share this post


Pretraži